Een ambitieus 2019

Een ambitieus 2019

Doelstellingen 2019 van Friendship Foundation noemen wij ambitieus!
Hoe stellen wij onze doelstellingen?Friendship Foundation Sarana Education Praktijkonderwijs
Het begint met een hulpvraag van onze zusterorganisatie, Dutch-Lanka Friendship Foundation, of onze partnerorganisaties, de lokale overheid of General Hospital Ampara, in Sri Lanka.
De hulpvraag mag ambitieus zijn, daar deinzen we niet voor terug. Essentieel voor Friendship Foundation is dat de hulpvraag reëel is en een bijdrage levert aan de ontwikkeling van mensen met een beperking in Sri Lanka. Daarnaast is het voor ons van belang dat het eigenaarschap gedragen wordt door lokale instanties en dat de ondersteuning van Friendship Foundation op den duur overbodig wordt.
We werken ook graag naar maatstaf van gerenommeerde organisaties, zoals CBF. Daarnaast volgen wij de richtlijnen van de overheid in Sri Lanka en in Nederland, door ons te committeren aan ANBI en NGO-Secretariat.

Dit worden onze speerpunten in 2019:
Praktijkonderwijs voor jongeren met een beperking
Inclusieve Samenleving
Sustainable Development Goals van United Nations
Friendship Foundation Sarana Education Inclusieve SamenlevingPraktijk onderwijs voor jongeren met een beperking
De echte school voor praktijkonderwijs zal voorlopig nog op zich laten wachten, achter de schermen is Friendship Foundation daar al langere tijd volop mee bezig. We beginnen wel alvast, met een groep jongeren die 18 is. Gewoon met een paar kleine aanpassingen creëren we twee klasjes en we zullen een extra leerkracht aanstellen. Doel van deze praktijkopleiding: zelfredzaamheid thuis en in de maatschappij, binnen de mogelijkheden en interesses van elke individuele jongere. Hoe gaaf is het als je hebt geleerd om zelf met de bus naar Sarana te komen? Niets is fijner als jij de boodschappen voor je moeder kunt kopen (en meteen ook een snoepje voor jezelf!). Je bent echt heel stoer als je mee kunt werken met de timmerlieden in de timmerwerkplaats.

Inclusieve Samenleving: als iedereen meetelt!
Een direct gevolg van praktijkonderwijs aan jongeren is dat zij deel gaan nemen aan de gemeenschap. Hoe begeleiden wij de jongeren op hun weg naar zelfstandigheid? Hoe leert de gemeenschap de gewoontes en mogelijkheden van mensen met een beperking kennen en daar mee om te gaan? Kern van het verhaal: bekend maakt bemind. Ontmoeten is het sleutelwoord.
Het bestuur van Dutch-Lanka Friendship Foundation zal een coördinator inclusieve samenleving aanstellen om samen met de projectmanager, de ouders, scholen, middenstand en instanties de eerste stappen te zetten in 2019!

Duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde NatiesFriendship Foundation Sustainable Development Goals UN
17 doelen, opgesteld door de Verenigde Naties, om met elkaar te streven naar een betere wereld. Aan welke doelen draagt Friendship Foundation haar steentje bij? Hoe doen we dat? Zowel in Nederland als in Sri Lanka hebben we de eerste gesprekken gevoerd over de invloed die wij kunnen uitoefenen met ons werk op het gebied van bijvoorbeeld gelijkheid in onderwijs, armoedebestrijding, arbeidsparticipatie.
In 2019 gaan we dit in kaart brengen, zodat onze donateurs inzicht krijgen over het duurzame karakter van ons werk.

 

Genoeg ambitie! Wij staan klaar om van 2019 een prachtig jaar te maken en zullen u met veel plezier de komende maanden op de hoogte houden van de ontwikkelingen in Sri Lanka!

Benieuwd naar wat wij in 2018 bereikt hebben en in gang hebben gezet?

Bijdragen aan een betere wereld!

Bijdragen aan een betere wereld!

Friendship Foundation levert een bijdrage aan een betere wereld. Dat maken we meetbaar door te werken met de Duurzame OntwikkelingsDoelen van de Verenigde Naties.

Weet jij hoe je onze wereld een beetje mooier kunt maken?

De Verenigde Naties heeft 17 Duurzame OntwikkelingsDoelen uitgeschreven, waarmee we met zijn allen een einde kunnen maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatscrisis. Ieder stapje, hoe klein ook, is een stapje in de goede richting.

Friendship Foundation heeft in Nederland en in Sri Lanka de doelen bestudeerd en we zijn hierover met elkaar in gesprek gegaan. Het leverde een document op waarin we de doelen waaraan wij een bijdrage leveren noemen. En nog specifieker: we hebben alle sub-doelen waaraan we werken uitgeschreven. Lees hier alles over de doelen waar wij aan bijdragen.

Friendship foundation SDG doelen UN Sri Lanka

Friendship Foundation levert een bijdrage aan een betere wereld. Met ons werk verleggen we kleine steentjes in een grote rivier. Elk klein steentje heeft impact op het grotere geheel. Wij bieden opvang en scholing aan kinderen met een beperking. Dit betekent een toekomst voor het kind en het gezin. Daarnaast hebben wij een programma ontwikkelt waarin we de lokale gemeenschap en onze doelgroep kennis met elkaar leren maken.

Een winkel voor Rashmika

Een winkel voor Rashmika

Rashmika laat ons zien dat het programma dat Friendship Foundation in Sri Lanka heeft opgezet, werkt!

We hebben al eerder geschreven over Rashmika.

Rashmika kwam als lichamelijk gehandicapt knulletje met zijn moeder naar het Sarana Gehandicaptentehuis. Zijn moeder had een heel gewone vraag, die toch echt heel speciaal was: Kunnen jullie mijn zoon overdag opvangen, zodat hij ‘s avonds en in de weekenden gezellig bij ons thuis is? In die tijd woedde er nog de burgeroorlog in Sri Lanka en zijn moeder moest dienen in het leger. Rashmika kon vanwege zijn beperking niet naar het reguliere onderwijs.

Rashmika kwam elke dag naar Sarana en deed mee met het activiteitenprogramma, dat we aanboden aan de bewoonsters van het huis. Het was heerlijk om te zien hoe hij zich ontwikkelde en genoot.

Doordat wij Rashmika hadden leren kennen, namen we het besluit om Sarana Dagopvangcentrum te starten. Rashmika was onze eerste leerling en hij kreeg er al snel 26 vrienden bij!

Al snel bleek dat Rashmika toe was aan een nieuwe uitdaging. Hij stroomde door naar de klas voor speciaal onderwijs van de dorpsschool. Friendship Foundation ondersteunde dit mooie initiatief van het dorp zodat ook daar al snel het klasje vol enthousiaste leerlingen zat!

In 2019 startten we met Praktijkonderwijs voor jongeren boven de 18 jaar. Rashmika was ook net 18 geworden en we nodigden hem uit om bij ons vervolgonderwijs te volgen. ‘Nee hoor’, zo liet hij ons weten, ‘niet nodig!’. Hij was namelijk zijn droom aan het verwezenlijken: een eigen winkeltje! We namen een kijkje, toen hij liet weten dat zijn winkeltje af was.

Daar in zijn eigen winkeltje, voor zijn ouderlijke woning, zat een stralende Rashmika!

We zijn immens trots op Rashmika, die keihard heeft gewerkt om zijn droom in vervulling te laten gaan. Wat boft hij met zijn lieve moeder, die hem, ondanks alle problemen die zijn handicap met zich meebrengen, thuis wilde laten opgroeien en in haar zoon’s krachten gelooft. Felicitaties gaan naar het team van Sarana en van Uhana Basisschool.

Friendship Foundation sluit met haar beleid aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. We zien dat na ruim 10 jaar onderwijs aan Rashmika, wij hem en zijn gezin op de onderstaande punten hebben kunnen versterken.

Reisverslag 2019

Reisverslag 2019

Kirsten Giethoorn, onze coordinator, bezoekt eens in de negen tot tien maanden de projecten in Sri Lanka. Hieronder lees je haar reisverslag. Wil je meer informatie ontvangen over ons werk in Sri Lanka, dan kun je altijd contact met ons opnemen.

De schrik van de aanslagen

Afgelopen maart boekte ik mijn ticket voor mijn reis in juni-juli naar Sri Lanka. Nog geen maand later werd het land getroffen door meerdere bomaanslagen op Paaszondag. Wat er de daaropvolgende weken gebeurde was opmerkelijk en baarde me zorgen. Media buitelden over elkaar heen met foto’s en teksten, waar de oorsprong en juistheid soms lastig van was vast te stellen. De lokale regering nam drastische maatregelen, zonder beleid. Sri Lanka dat zo rustig en zo stabiel aan de oppervlakte leek, broeide en borrelde echter al vele jaren en de klap kwam -toch nog onverwachts- keihard. Ik ging ‘gewoon’ naar Sri Lanka en met mij gaan gelukkig steeds meer mensen naar het prachtige eiland toe.

Teamtraining, ook leerzaam als je geen Sinhala spreekt!

Mijn reis begon met een teamtraining. Het team van Friendship Foundation was naar Colombo gekomen en daar hebben we een dag mee kunnen lopen in een prachtig centrum voor kinderen met autisme. We kregen interessante lezingen en praktische workshops over sociaal-emotionele ontwikkeling en over communicatiemogelijkheden. Het was voor mij geen probleem dat de voertaal Sinhalees was, de voorbeelden en observaties gaven mij genoeg om te volgen wat de essentie was.
Later, terug op Sarana, zouden we naar aan leiding van deze fantastische dag onze doelen en verdere trainingsactiviteiten vaststellen!

Feest!
Mijn eerste dag op Sarana was een feestelijke dag. Met de kinderen, hun ouders en ons lokale bestuur gaven we het startsein voor praktijkonderwijs aan jongvolwassenen met een beperking. Het praktijkonderwijs geeft jongeren, boven de 18 jaar, de gelegenheid om een praktisch beroep te leren en om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen. We zijn meteen begonnen met het realiseren van nieuwe lokalen, waar de kinderen hun praktische en theoretische lessen kunnen volgen. Ongelooflijk mooi om te zien hoe iedereen enthousiast dit nieuwe project omarmt!

Saaie kost, wel van groot belang!
Ik maak thuis al een -ellenlange- ‘to-do-lijst’. Deze lijst stuur ik vooraf aan Mr. Ariyawansa en Ranjani, onze projectmanager en zijn assistent. Van de tien dagen dat ik op de projecten ben, zit ik er zes te vergaderen met ons team ter plaatse en met betrokken instanties. Dit keer stonden er naast de ‘gewone’ zaken, zoals het checken van de administratie, het evalueren van de gestelde doelen en het vaststellen van nieuwe doelen, ook een paar bijzondere onderwerpen op de agenda.
We hebben langdurig stilgestaan bij integriteit en het opstellen van de gedragscode. Wij werken met een zeer kwetsbare doelgroep, het is van groot belang dat eenieder weet wat onacceptabel gedrag is én ook weet hoe te handelen mocht je zulk gedrag waarnemen. We hebben met het bestuur en het team de gedragscode vastgesteld en een vertrouwenspersoon aangesteld. Tijdens de volgende ouderbijeenkomst zal de gedragscode en integriteit besproken worden. Er zijn programma’s ontwikkeld om onze leerlingen weerbaarder te maken.
Wat is het toch prachtig dat ik telkens de mogelijkheid krijg om binnen twee culturen mee te kijken en te leven en over dit soort onderwerpen in gesprek te kunnen gaan met elkaar. Zulke mooie en leerzame gesprekken!
Een ander onderwerp waar we lang bij stil hebben gestaan is het meetbaar maken van ons werk. Wat is de impact van werk? We hebben als leidraad hiervoor de Theory of Change, die door CBF wordt gehanteerd, gebruikt.

Maar toch ook wel een beetje spelen?
Ja hoor! In de loop van de -bijna 15- jaren dat ik onze projecten in het oosten van Sri Lanka bezoek, heb ik een hechte band opgebouwd met iedereen. Ook al neemt het ‘office-werk’ merendeel van mijn tijd in beslag, ik heb gelukkig nog wel tijd gehad om met de opa’s en oma’s van Sarana Bejaardentehuis een praatje te maken. Ik heb een zondag doorgebracht in Sarana Gehandicaptentehuis om met de bewoonsters te spelen. Ik was aanwezig op Bird’s Nest, opvanghuis voor misbruikte kinderen, tijdens een indrukwekkende counseling sessie, over onvoorwaardelijke wederzijdse liefde tussen moeder en kind. De leerlingen van Sarana Education zag ik natuurlijk ook en prees hen voor alles wat zij geleerd hadden.

Samenwerken, sleutelwoord tot duurzaamheid.
De zusterorganisatie van Friendship Foundation in Sri Lanka heet Dutch-Lanka Friendship Foundation, DLFF. DLFF werkt met vele partijen samen, om zo een stevig netwerk rondom haar werkzaamheden te creëren. Sinds het begin van onze activiteiten werken we nauw samen met de lokale overheid, regionale krijgsmachten en het ziekenhuis.
Wij werken ook steeds meer samen met instituten die zich inzetten voor de ontwikkeling van mensen met een beperking en de inclusieve maatschappij. Dit heeft geleid tot het opzetten van een netwerk dat we ‘Empowering Inclusion Sri Lanka’hebben genoemd. Empowering Inclusion Sri Lanka brengt professionals samen om kennis te delen en kwetsbare doelgroepen in Sri Lanka een stem te geven.

Het was een mooie reis, waarin we veel werk hebben kunnen verzetten. Ik ben trots op alle mensen in Sri Lanka en in Nederland die zich zo enorm inzetten voor de ontwikkeling van mensen met een beperking!

Terugblik 2018

Terugblik 2018

Het was een spannend en waanzinnig mooi jaar!
CBF Keurmerk voor Friendship Foundation
Het begon meteen goed. CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) gaf Friendship Foundation, het predicaat Erkend Goed Doel. (Voel je ons glimmen van trots!?) Onze donateurs kunnen er zeker van zijn dat wat wij zeggen, wij ook daadwerkelijk doen en dat wat we doen, we ook wereldkundig maken. Daarbij komt dat het CBF dit alles toetst.

Samenwerking met Wilde Ganzen
We gingen voor het eerst een samenwerking aan met Wilde Ganzen. Wilde Ganzen ondersteunt kleine organisaties, die het verschil willen maken. Ons werk op Sarana Education, dagcentrum voor kinderen met een beperking, en de aanschaf van de nieuwe bus, hebben zij volledig omarmd. Naast hun financiële steun, hebben wij ook regelmatig kunnen sparren en is Friendship Foundation blij met de positieve feedback die we ontvingen, nadat zij Sarana in Sri Lanka bezocht hadden.

De nieuwe bus rijdt! Bedankt sponsors, namens de kinderen van Sarana Education
We hadden ons tot doel gesteld om een nieuwe bus aan te schaffen. Dat betekent fondsenwerving, uitzoeken hoe dat werkt in Sri Lanka en dan uiteindelijk die klap erop geven! Het is Friendship Foundation gelukt! Mede dankzij de vele donateurs, vermogensfondsen en Wilde Ganzen in Nederland en ook dankzij de verschillende bedrijven en instanties in Sri Lanka die met ons hun kennis deelden.

Friendship Foundation Sarana PraktijkonderwijsPraktijkonderwijs voor jongeren op Sarana gaat van start
Een brief van een vader, namens zijn dochters, over hun broer… Het deed ons proces voor praktijkonderwijs versnellen. Dumidu is een 18-jarige jongen met Down, die sinds de start, in 2013 naar Sarana Education komt. Na de kerstvakantie zou Dumidu thuis komen te zitten, omdat we nog geen vervolgopleiding kunnen aanbieden. Zijn vader vatte in een brief samen wat zijn dochters ons wilden vertellen: Their life is at school. They like to see, need to see, their teachers. If they have to say good bye school, they won’t be carry that. I kindly request to let them live in school until creating the vocational training centre, that you will be kind to fulfill their request as their hearted mother and as their angel.
Voor Dumidu en zijn vrienden, ouder dan 18 jaar: Friendship Foundation start in januari een groep voor praktijkonderwijs, op Sarana! Na een aantal kleine aanpassingen en verbouwinkjes en met een eigen juf, zal deze groep goed van start kunnen gaan. En ondertussen werken we verder aan de plannen voor een school voor praktijkonderwijs.
Een samenleving waarin iedereen meetelt
Met het lokale management, bestuur, ouders en instanties hebben we in 2018 meerdere brainstormsessies gehad over de Inclusieve Samenleving. Een samenleving waarin iedereen meetelt! Hoe realiseer je dat in Sri Lanka? In 2019 gaat Friendship Foundation hier mee aan de slag, nadat we dit jaar ‘proefgedraaid’ hebben. Bekend maakt bemind, dat betekent o.a. dat onze leerlingen er op uittrokken en met kinderen van andere scholen een gezamenlijk activiteitenprogramma volgden. We nodigden ook mensen uit op Sarana, om hen kennis te laten maken met onze pottenbakkerij en winkel of om te laten zien wat onze kinderen op school leren. De oudere kinderen gingen praktijkervaring opdoen in een timmerwerkplaats of deden de boodschappen in het dorp. Ontmoeten is telkens het sleutelwoord! Volgend jaar dus de officiële start van de inclusieve samenleving in de omgeving van Sarana Education.
Dank, dank, dank!
Friendship Foundation groeit al bijna 14 jaar op een kwalitatief heel mooie wijze. De raad van toezicht en de besturen in Nederland en Sri Lanka zijn heel dankbaar dat wij mogen samenwerken met een team van zeer toegewijde mensen en dat wij kunnen steunen op een grote en vaste groep donateurs en vrijwilligers!

Benieuwd naar onze ambities in 2019?