Friendship Foundation Sarana Pottenbakkerij

Friendship Foundation zet volgende stap!

We verklappen het meteen maar! Naast de dagopvangcentra voor kinderen met een beperking, zetten wij nu de eerste stapjes naar praktijkonderwijs voor jongeren met een handicap.


Sarana Education dagopvang voor kinderen met een beperking.

In 2013 startten we met Sarana Education. Een dagopvangcentrum voor kinderen met een beperking, die thuis wonen. We richtten ons op de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen, daarnaast betrokken we het gezin ook actief bij ons programma.

Naast dagopvang ook een praktische leeromgeving op Sarana Education.

Friendship Foundation Sarana PottenbakkerijIn 2017 zette Sarana Education de volgende stap. Naast een dagcentrum, waar kinderen verzorgd worden, zijn we gestart met een praktische leeromgeving. Kinderen leren pottenbakken, helpen mee met kleine taakjes in de keuken en tuin. Want, alles wat je leert op Sarana, kun je thuis ook doen. En daar worden pappa en mamma blij van!

Ontmoeten is ons toverwoord geworden! Bekend maakt bemind onze missie!

We gaan ook met onze kinderen op stap. De spontane uitstapjes naar tempel, markt en speeltuin pakken goed uit! De kinderen leren zich in verschillende situaties te ontspannen en te gedragen. Ouders, die vaak bij deze uitstapjes betrokken zijn, gaan meer met hun kind zelf op pad. Voorbijgangers beginnen een praatje en geven onze kinderen een aai over hun bol!

Lokaal initiatief neemt eerste stappen naar Praktijk Onderwijs.

Juli 2017 werd de eerste steen gelegd voor een tweede multifunctioneel dagcentrum in Ampara. Hier zal naast de liefdevolle dagopvang en de praktische leeromgeving gericht op de thuissituatie, voor kinderen tot 18 jaar, een praktijkonderwijs voor jongeren gestart worden.
De ouders van de leerlingen van Sarana Education zien een praktijkonderwijs voor hun kinderen, na hun 18deverjaardag, ook zitten. Zij hebben inmiddels de eerste gesprekken gevoerd met lokale overheid. De gesprekken zijn er op gericht dat de overheid een locatie en personeel beschikbaar stelt voor onze jongeren.

Welke rol kan Friendship Foundation spelen is deze ontwikkeling?

Onze lokale partner General Hospital Ampara en de ouders van Sarana Education hebben onze ondersteuning gevraagd bij het starten van de scholen voor praktijkonderwijs aan jongvolwassenen met een beperking. Friendship Foundation vindt dit een fantastische ontwikkeling en bieden graag een helpende hand! We hebben aangegeven dat we kunnen ondersteunen bij het opstarten van de scholen en dat we blijvend kennis willen blijven delen met elkaar.

 

 

Friendship Foundation, Sarana Education, Kirsten Giethoorn

Reisverslag april 2018

Friendship Foundation Sarana Kirsten GiethoornKirsten Giethoorn brengt verslag uit van haar bezoek aan de projecten van de Friendship Foundation, in april 2018. In dit reisverslag lees je meer over de werkwijze van de stichting.

Het begint al thuis.
Mijn reis naar Sri Lanka vergt de nodige voorbereidingen. Ik lees de monitor-verslagen van mijn afgelopen reizen door, en pik daar punten van aandacht/evaluatie uit voor de komende reis. Gaandeweg groeit mijn To Do-lijstje: betrokken instanties die we moeten bezoeken, doelen die we voor de komende periode moeten vastleggen…. Even tellen: 42 puntjes staan genoteerd in mijn schriftje. En ik ga ook altijd shoppen: leuke cadeautjes voor iedereen die zijn steentje bijdraagt voor de Friendship Foundation.

Het zoeken naar een goedkope vlucht is altijd een soort van sport! Mijn reis- en verblijfskosten betaal ik zelf, zo kunnen we elke donatie die binnenkomt besteden voor de mensen op de projecten in Sri Lanka. Verblijfskosten zijn gelukkig minimaal, want onze lokale partner, General Hospital Ampara, biedt mij al jaren gratis accommodatie aan in het ziekenhuis, een fantastisch gebaar!

En na een dag vliegen, even acclimatiseren onder een palmboom en een dag reizen (300 km duurt hier ruim 8 uur…) van Colombo naar Ampara, ben ik dan weer ‘thuis’! Want ja, ik kom hier inmiddels al 13 jaar 1 of 2 keer per jaar: ik ken de weg, heb hier vrienden en pak mijn leventje hier gewoon weer op alsof ik er gisteren nog was!

Aan de slag!
’s Ochtends stap ik bij Pradeep in de bus. We halen samen de kinderen van Sarana Education op. Ouders begroeten me, als ze hun kind in de bus helpen. Sommige kinderen geven me een high five!
Sarana Education ligt op het terrein van Sarana Gehandicaptentehuis. Bij aankomst op Sarana, ga ik meteen even knuffelen met de bewoonsters van dit project. Het is een warm en blij weerzien!
Wat me meteen opvalt is dat er veel ruiten gesneuveld zijn. Ik schrijf het op in mijn schriftje. Later zou ik, tijdens de bestuursvergadering met de lokale partner, aangeven dat deze vervangen moeten worden. We hanteren de 50-50 regeling: Friendship Foundation betaalt de materialen en de lokale partner zorgt voor de ‘labourmen’.
Samen met Mr. Ariyawansa, onze projectmanager, en Ranjani, zijn assistente, stellen we de agenda voor de komende dagen op. Nu weet ik inmiddels dat deze agenda minstens nog 4 keer wordt bijgesteld, maar het is een richtlijn…
We plannen officedagen in. Tijdens deze dagen sluiten we onszelf op, om zo de focus te kunnen hebben op de administratie, evaluatie en beleidsbepaling voor de stichting.
Er is deze keer een team-uitje gepland. Friendship Foundation heeft een team van 10 mensen, die flink hun schouders eronder zetten, een dagje met elkaar naar een tempel en het strand verdienen ze echt!
Als afsluiting van dit schooljaar heeft Sarana Education een dag vol spelletjes georganiseerd, voor de bewoonsters van het gehandicaptentehuis, het dagcentrum en ook voor de kinderen die in de klas voor speciaal onderwijs zitten, en oja, ook alle ouders, broertjes en zusjes horen daar natuurlijk bij!
Ik ga op bezoek bij de opa’s en oma’s van het Sarana bejaardentehuis en word geknuffeld door de oma’s als was ik hun eigen kleinkind! Ik bezoek Bird’s Nest, opvanghuis voor misbruikte kinderen, en word weer even stil van het verborgen leed waar deze kinderen mee te maken hebben.
Tijdens de vergadering met het bestuur van het bejaardentehuis bespreken we de exit strategie voor dit project: Voor het bejaardentehuis is Friendship Foundation niet langer meer een samenwerkingspartner. De doelen, die we in 2008 opstelden, zijn behaald! Ik geef aan dat ook al werken we niet meer nauw samen, Friendship Foundation wel betrokken blijft als donateur. We zullen de medische zorg en het onderhoud aan de gebouwen blijven voortzetten. En… we blijven natuurlijk regelmatig de bewoners bezoeken!

De balans tussen vergaderingen en contact met de mensen op de projecten vind ik lastig. Het liefst zou ik de hele dag spelen met de kids van Education en Bird’s Nest, grapjes maken met de Gehandicaptentehuis bewoonsters, of hand in hand naast de opa’s en oma’s zitten. Jammer genoeg gaat er veel tijd zitten in de officedagen met de projectmanager en in de bezoekjes aan instanties en personen waar we mee samenwerken. Essentieel en ook gewoon leuk, omdat we een krachtig netwerk rondom elk project creëren voor lokale fondsenwerving en betrokkenheid.

Friendship Foundation blijft groeien!
Deze reis ga ik een zaaien, een piepklein zaadje… Een beginnetje maken voor de volgende stap in ons werk in Ampara.
In 2005 begonnen we met aandacht voor de bewoonsters van Sarana Gehandicaptentehuis: persoonlijke aandacht, om de individuele leefomstandigheden te verbeteren.
In 2012 startten we Sarana Education. Naast de persoonlijke ontwikkeling die elk kind met een beperking doormaakt, besteden we ook aandacht aan hun gezin. Voorlichting is een belangrijk aspect. Doordat hun kind op Sarana is, hebben de ouders tijd om te werken. Ouders mogen ook altijd mee op uitstapjes: samen naar de tempel, betekent zien wat je kind kan en, samen met andere ouders, over de drempel van gêne heenstappen. Onze kinderen worden langzaam steeds zichtbaarder in het straatbeeld, mede doordat zij nu ook gestart zijn met boodschappen doen.
Nu, anno 2018, willen we de volgende stap zetten: de participatie van mensen met een beperking in de samenleving.  Deze reis stond in het teken van verbinden en zaaien! We legden verbindingen tussen verschillende organisaties en instanties en zaaiden een gedachte. De vraag die ik telkens stelde, om de gedachte te zaaien, was: ‘Welke plaats denk jij dat een gehandicapte in de maatschappij in kan nemen en wat is daar voor nodig?’ Zo kwam er een mooi gesprek op gang over de inclusieve samenleving. De komende periode gaan we ons zaadje water geven, zodat het langzaam kan groeien!

Dag mooi Sri Lanka, tot de volgende keer!
Morgen vlieg ik weer naar huis, met een koffer vol mooie herinneringen, letterlijk en figuurlijk. Thuis wacht mijn gezin, enorm veel zin om na 2,5 week hen weer in mijn armen te sluiten!

CBF, Friendship Foundation

CBF erkent Friendship Foundation.

CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) erkent Friendship Foundation.

We zeggen wat we doen, we doen wat we zeggen én we laten controleren wat we zeggen en wat we doen!

CBF Friendship FoundationWe zijn er trots op dat Friendship Foundation sinds januari 2018 een Erkend Goed Doel is. Dit betekent dat we bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro en verantwoording afleggen. Toezichthouder CBF controleert dit.

Friendship Foundation is niet uniek als we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Gelukkig zijn er vele Particulier Initiatieven die, net als wij, prachtig werk verrichten in ontwikkelingslanden. Friendship Foundation onderscheidt zich door haar werkzaamheden te laten controleren. In Nederland door de toezichthouder CBF en in Sri Lanka door National Secretariat Non Governmental Organizations.

Erkenning door het Centraal Bureau Fondsenwerving is niet noodzakelijk om goed werk te verrichten. Toch hebben wij voor deze erkenning gekozen. Het Bureau is niet alleen een toezichthouder. CBF geeft goede doelen ook de mogelijkheid om zich inhoudelijk verder te professionaliseren. Als klein Particulier Initiatief wil Friendship Foundation kwalitatief goed werk leveren, CBF biedt ons hiervoor een leidraad en reikt ons een praktische hand.
Door de erkenning garanderen we onze donateurs dat we zorgvuldig omgaan met hun donatie, zoals met hen is afgesproken. CBF houdt hier toezicht op.
Friendship Foundation voldeed om te beginnen aan de strenge toelatingseisen. Vanaf nu zal CBF ons jaarlijks door middel van hun basistoets controleren. Gemiddeld eens in de drie jaar wordt onze werkwijze uitgebreid getoetst. Naar aanleiding van hun bevindingen, kan – indien noodzakelijk- Friendship Foundation haar koers bijstellen. Zo blijft de kwaliteit die wij van onszelf en die onze donateurs van Friendship Foundation verwachten van hoog niveau!

Friendship Foundation is al jaren door de Belastingdienst geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Wanneer een goed doel een ANBI-registratie heeft, kan dit fiscaal voordeel bieden voor de donateur. Een registratie verkrijgt het goede doel wanneer –even heel kort door de bocht- op de website een jaarverslag, financiële verantwoording en het beleidsplan worden gepubliceerd. ANBI zegt nog niets over de kwaliteit van de werkzaamheden die de stichting verricht. Die kwaliteit wordt getoetst door het CBF.

Donateurs van Friendship Foundation weten nu dat hun donatie besteed wordt conform de richtlijnen van CBF en dat hun donatie fiscaal voordeel kan geven.

Meer weten: Gerust Geven

Wilde Ganzen Friendship Foundation

Samenwerking met Wilde Ganzen

Wilde Ganzen ondersteunt Friendship Foundation

Wat was het geweldig nieuws toen we hoorden dat onze aanvraag volledig gehonoreerd werd!

Wilde Ganzen Friendship FoundationWilde Ganzen zal komend jaar de door onze ingezamelde fondsen verdubbelen! Dat betekent dat als jij een donatie doet, deze met 50% wordt vermeerderd.

Met de donaties zorgen wij er voor dat de vaktraining op Sarana Education verder verdiept en uitgebreid wordt. Daarnaast zijn wij aan het sparen voor een nieuwe bus.
Sarana Education is een dagcentrum voor kinderen met een beperking in Oost Sri Lanka. Kind, gezin, maatschappij staan centraal. Op Sarana leert elk kind wat binnen de persoonlijke mogelijkheden ligt besloten: Zelfredzaamheid, sociale vaardigheden, huishoudelijke taken, schoolse vaardigheden. Dit betekent bij het ene kind dat het met liefde verzorgd wordt en dat een ander kind boodschappen leert doen of leert pottenbakken.  Het gezin wordt betrokken bij ons onderwijs. Onderwijs en opvoeding zijn één voor ons. Daarnaast krijgt het gezin de mogelijkheid om de financiële situatie te verbeteren, als het kind op Sarana Education is. Bekend maakt bemind! Daarom stappen wij met grote regelmaat met onze kinderen de maatschappij is. Ontmoeten is daarbij het sleutelwoord! Wilde Ganzen ondersteunt al onze werkzaamheden om actief met kind, gezin en maatschappij te kunnen werken en om ons team van 10 mensen verder te ontwikkelen.
We worden ook ondersteund door Wilde Ganzen bij de fondsenwerving voor onze nieuwe bus. Elke dag worden de 27 kinderen van Sarana Education ‘s ochtends thuis opgehaald en aan het einde van de dag weer thuisgebracht. De huidige bus is 15 jaar oud en rijdt dagelijks ongeveer 150 km, vaak over hobbelige, zandweggetjes.

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Dat doet de organisatie door kennis en ervaring te delen en financiële middelen beschikbaar te stellen. Kennis deelde Wilde Ganzen al sinds 2016 met ons. Samen met onze project manager in Sri Lanka hebben wij het online leerprogramma ‘lokale fondsenwerving’ gevolgd (Change the Game Academy). Lokale fondsenwerving is cruciaal voor de duurzaamheid van onze projecten. Wij zijn erg dankbaar dat we nu ook in financiële zin ondersteund worden.

Meer weten?
Symposium Wilde Ganzen, waar Friendship Foundation deel nam aan een paneldiscussie.
Wilde Ganzen
Change the Game Academy
Sarana Education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampara Dagcentrum Friendship Foundation

Bouw nieuw Dagcentrum gestart!

De bouw van ons nieuwe dagcentrum is gestart!

Ampara Dagcentrum Friendship Foundation Maart jl. meldden wij al op onze website dat General Hospital Ampara en het Ministry of Health een concreet plan hadden voAmpara Dagcentrum Friendship Foundation or het gezamenlijk opzetten van een dagcentrum voor kinderen met een beperking. De bouw van een nieuw gebouw kwam dichterbij!

General Hospital vroeg ons om partner bij dit project te worden. Daar hoefden we niet lang over na te denken. De afgelopen 5 jaar hebben we een zee aan kennis opgedaan op Sarana Education en deze kennis willen we graag delen.

Afgelopen juli werd de eerste steen gelegd, waarmee de bouw officieel werd ingeluid. Naar alle waarschijnlijkheid zal de opening van het centrum plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2018. Binnenkort zullen wij beginnen met het trainen van het personeel. Ms. Ranjani, hoofd van Sarana Education, zal twee wekelijks een workshop verzorgen. Daarnaast zal het nieuwe team stage komen lopen op Sarana Education.

Het nieuws van het nieuwe centrum gaat als een lopend vuurtje door Ampara. De eerste inschrijvingen van kinderen zijn al binnen!

Ampara Dagcentrum Friendship Foundation In 2012 zijn we gestart met Sarana Education, een dagcentrum voor zorg en dagbesteding voor kinderen met een beperking. Onvoorstelbaar snel zag je vooruitgang bij de kinderen, die vaak al boven de 8 jaar waren, maar nog nooit op school waren geweest. Sommige kinderen stroomden door naar Speciaal Onderwijs, anderen gingen aan de slag in de dagbesteding. Zij leren tuinieren, huishoudelijke taken, leren in onze pottenbakkerij of lopen stage bij een lokaal winkeltje. De ouders zijn blij verrast als hun kind lekker meedraait in de thuissituatie. Daarnaast verbetert hun financiële (doordat hun kind wordt opgevangen) en sociale situatie.

Naast de kleine leefgemeenschap van school en thuis, richten wij ons ook op de grotere leefgemeenschap: de buurt, het dorp. We geven voorlichting over beperkingen en we laten onze kinderen meedoen met maatschappelijke activiteiten.

Wij zullen regelmatig updates geven over de voortgang van dit mooie nieuwe project.

Nieuwsbrief april 2017

RanjaniDe Nieuwsbrief ligt weer voor je klaar! Dit keer besteden we aandacht de opleiding die Ms. Ranjani volgt. Zij is hoofd van Sarana Education.
We hadden bezoek uit Sri Lanka met een bijzondere boodschap!
Friendship Foundation is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI. Dit heeft fiscaal voordeel voor de donateur, en geeft ons een fijne richtlijn om transparant en professioneel onze werkzaamheden te verrichten.
Tot slot een kijkje in de keuken van Sarana Bejaardentehuis.
Veel leesplezier!

 

 

 

 

Sarana Education juf met kinderen

Juf naar school! Het verhaal van een power woman

Ranjani

Ranjani; manager, juf en Power Woman!

Ranjani is manager en juf van Sarana Education, ons centrum voor dagopvang en dagbesteding voor kinderen met een beperking in Sri Lanka.

Zomaar een zinnetje… Het vertelt niets over hoe ontzettend blij wij zijn met Ranjani’s jarenlange liefdevolle aandacht voor de bewoners en leerlingen van Sarana Zorginstelling.
Ranjani werkt sinds 2007 voor Friendship Foundation. Ze begon als juf van het activiteitenprogramma voor de bewoners van Sarana Gehandicaptentehuis. Sindsdien komt ze elke dag om te knutselen, te zingen en te dansen met de volwassen vrouwen, haar babytje nam ze mee. Haar dochtertje, Dinithi, werd vertroeteld door de bewoonsters.
Dat is allemaal niet heel van zelf sprekend. In Sri Lanka is het niet zo gebruikelijk dat je je inzet voor gehandicapten en dat je je kindje zo vrij laat opgroeien met gehandicapten. Vanuit cultureel oogpunt, worden mensen met een beperking vaak weggestopt en zijn ze achtergesteld in de Sri Lankaanse maatschappij.
Ranjani houdt van de bewoners en leerlingen van Sarana Zorginstelling en haar dochtertje, inmiddels ruim 10, is een kleine Ranjani in hart en nieren!

Dinithi

Dinithi, dochtertje van Ranjani, is bijna elke dag op Sarana te vinden en helpt dan graag mee.

Als kleuterjuf kon zij heel veel bereiken met de vrouwen van het gehandicaptenhuis. Ze vond echter zelf dat ze zich verder moest ontwikkelen. Wij vonden het geweldig dat zij zo leergierig was! Daarom bood Friendship Foundation haar een cursus aan die haar opleidde tot maatschappelijkwerkster gespecialiseerd in de gehandicaptenzorg. Die cursus was niet om de hoek… Ze moest twee keer per maand, twee jaar lang, een dag naar Colombo. Even vlug: 350 km – ruim 10 uur rijden. Dat staat qua tijd ongeveer gelijk aan Utrecht – Milaan en qua afstand is het ongeveer Groningen – Maastricht. Kwaliteit van de wegen… niet te vergelijken!
Ranjani ging op vrijdag met de nachtbus van Ampara (oost Sri Lanka) naar Colombo (west Sri Lanka), volgde op zaterdag haar cursus, stapte vervolgens weer in de nachtbus van zaterdag, had zondag vrij en werkte fulltime op Sarana!
Wauw!!! Dat noemen wij een Power Woman!

Inmiddels was Sarana Education in 2012 gestart. Ranjani kreeg de leiding over 4 leerkrachten en 3 beroepsondersteuners. Ze bleef oog en oor houden voor het wel en wee van de bewoonsters van Sarana Gehandicaptentehuis en bracht haar personeel de nodige kennis rondom het werken met gehandicapten bij, zodat ons team kundig en met passie met de kinderen van Sarana Education kon werken.
De kinderen van Sarana Education leren veel en snel! Wat begon als een dagopvangcentrum is nu uitgebreid met een dagbestedingscentrum. De eerste leerling is doorgestroomd naar het speciaal onderwijs en er loopt een jongen stage in een communication shopje. Fantastisch werk van Ranjani, haar juffen Malkanthi, Radeesha, Inoka, Chathurandanee en haar beroepsondersteuners Pradeep, Kusumalatha en Chandrawathee.

Regelmatig volgt ons personeel cursussen, die gericht zijn op het leren herkennen van en leren omgaan met de mogelijkheden van onze kinderen. Zinvolle cursussen waar we zeker mee doorgaan. Toch heeft Ranjani een plan met ons gedeeld! Zij wil een training volgen om leerkracht speciaal onderwijs te worden. Haar redenatie is dat zij dan een leerproces op gang kan brengen binnen haar team en dat dat continue doorgang kan krijgen, omdat zij elke dag met ze samenwerkt.
Fantastisch idee! Friendship Foundation zal haar deze training graag aanbieden!
Daar gaat ze weer, onze Power Woman, op vrijdags 10 uur met de nachtbus naar Colombo, op zaterdags haar cursus volgen en meteen weer ruim 10 uur met de nachtbus weer terug naar huis.
Thuis, waar oma op haar dochtertje past, omdat haar man gelegerd is in het noorden van Sri Lanka. Thuis, waar op zondag rap-rap alle huishoudelijke taakjes verricht moeten worden, omdat Ranjani 5 dagen per week van 7 uur ‘s ochtends tot 4 uur ‘s middags werkt op Sarana.

Wij hebben diep respect voor Ranjani. Wij zijn intens dankbaar dat zij zich zo enorm in wil zetten voor Friendship Foundation. Zonder haar en haar gepassioneerde team in Sri Lanka, zouden we nooit het verschil kunnen maken voor de de gehandicapte kinderen van Sarana.