Maatschappij

Samen bouwen aan een inclusieve samenleving

Maatschappij

Mensen met een beperking krijgen, tot onze spijt, nog altijd speciale aandacht, of juist te weinig aandacht.
Hoe mooi zou het zijn wanneer er een gemeenschap is waar iedereen welkom is en ieders talent telt?

Friendship Foundation verlegt regelmatig een klein steentje in een grote rivier. Iemand moet beginnen met het verleggen van de steentjes, zodat -generaties later- zoveel steentjes verlegd zijn, dat zij samen impact maken op hoe die grote rivier verder zal stromen.

Met ons programma “Bekend maakt Bemind” dragen wij bij aan de inclusieve samenleving. Een ingewikkeld onderwerp, helemaal in Sri Lanka.

 

 

Bekend maakt bemind

In de Sri Lankaanse cultuur zijn mensen met een beperking -en hun familie- amper geaccepteerd. Vanuit het geloof van vele Sri Lankanen heeft men de overtuiging dat door reïncarnatie men in een volgend leven beloond of gestraft kan worden voor daden in een eerder leven. Iemand met een beperking -of iemand uit zijn familie- kan, volgens die redenering, in een voorgaand leven iets verkeerds hebben gedaan. Voor ouders is dit een reden om hun kind verstopt te houden of naar een tehuis te brengen.

Friendship Foundation geeft voorlichting over ontwikkelingsachterstanden en beperkingen vanuit medisch perspectief, met respect van de culturele achtergrond. Ouders kunnen zo beter inspelen op de mogelijkheden en wensen van hun kinderen. Tijdens ‘veranda-bijeenkomsten’, dorpsvergaderingen en bijeenkomsten voor specifieke doelgroepen bieden wij, naast de voorlichting, ook praktische spelmomenten, waardoor de talenten van mensen met een beperking zichtbaar worden voor de lokale gemeenschap.

Ook stappen wij letterlijk met onze cliënten de maatschappij in. Zo leren sommige leerlingen om zelfstandig met de bus te reizen. Onze leerlingen gaan regelmatig mee naar de markt of tempel. We organiseren sport- en spelmiddagen met scholen uit de buurt.

Empowering inclusion in Sri Lanka

Met het programma “Empowering Inclusion in Sri Lanka” creëert Friendship Foundation een lokaal kennisnetwerk voor professionals. Deze professionals kunnen met elkaar kennis delen. We hopen dat op den duur dat dit netwerk zich hard zal maken voor een inclusieve samenleving. Wij geloven in “Raise Words, No Voices”.

 

Duurzame Onwikkelingsdoelen Verenigde Naties

Friendship Foundation onderschrijft de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Zo dragen wij een steentje bij aan een betere wereld. Daarnaast is het voor ons een fijne leidraad om ons werk duurzaam uit te voeren en te weten dat wat we doen ook relevant is. Lees meer over hoe wij met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen werken op de website van SDG Nederland

De doelen binnen de maatschappij

8. Waardig werk en economische groei

8.5 Wij geven mensen met een beperking een passende kans op participatie binnen het arbeidsproces.

8.6 Friendship Foundation biedt met haar praktijkonderwijs aan jongeren met een beperking een passende opleiding.

8.8 Wij geven voorlichting aan de gemeenschap en onze clienten met hun gezinnen mbt participatie op de arbeidsmarkt, omdat wij streven naar een veilige en respectvolle werkomgeving voor onze kwetsbare doelgroep.

10 Ongelijkheid verminderen

10.2 Wij bieden kinderen en jongeren met een beperking, tussen de 5 en 30 jaar, dagopvang. Hierdoor wordt de sociaal-economische inclusie van de gezinnen bevorderd. Jongeren met een beperking krijgen passend praktijkonderwijs met als doel de sociaal-economische inclusie van deze doelgroep.

10.3 Wij geven voorlichting over participatie van mensen met een beperking binnen de samenleving. In praktische zin stappen wij met onze clienten veelvuldig, letterlijk de maatschappij binnen onder ons motto: bekend maakt bemind.

17. Partnerschap om de doelstellingen te bereiken

17.17 Friendship Foundation zet een netwerk op waarbinnen gelijkgestemde individuen en organisaties expertise tbv een inclusieve samenleving mobiliseren en delen. 

 

 

Word vandaag nog donateur!

Maak nu het verschil