Berichten

Nieuwsbrief november 2019

Hoe maak jij de wereld een beetje beter?
Heb jij wel eens nagedacht over hoe je de wereld een beetje mooier kunt maken? Friendship Foundation verlegt regelmatig een klein steentje in een grote rivier. Elk steentje heeft impact op hoe die grote rivier verder zal stromen. Lees over Rashmika, die zijn steentje verlegd heeft. Kijk eens hoe jij een steentje kunt verleggen voor Melani en Harshani, door hun wens in vervulling te laten gaan. En zie hoe hun verhalen bijdragen aan de Duurzame OntwikkelingsDoelen en zo ook aan een betere wereld!

Veel leesplezier!
Klik hier om de nieuwsbrief te openen.

Friendship Foundation Sarana Pottenbakkerij

Friendship Foundation zet volgende stap!

We verklappen het meteen maar! Naast de dagopvangcentra voor kinderen met een beperking, zetten wij nu de eerste stapjes naar praktijkonderwijs voor jongeren met een handicap.


Sarana Education dagopvang voor kinderen met een beperking.

In 2013 startten we met Sarana Education. Een dagopvangcentrum voor kinderen met een beperking, die thuis wonen. We richtten ons op de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen, daarnaast betrokken we het gezin ook actief bij ons programma.

Naast dagopvang ook een praktische leeromgeving op Sarana Education.

Friendship Foundation Sarana PottenbakkerijIn 2017 zette Sarana Education de volgende stap. Naast een dagcentrum, waar kinderen verzorgd worden, zijn we gestart met een praktische leeromgeving. Kinderen leren pottenbakken, helpen mee met kleine taakjes in de keuken en tuin. Want, alles wat je leert op Sarana, kun je thuis ook doen. En daar worden pappa en mamma blij van!

Ontmoeten is ons toverwoord geworden! Bekend maakt bemind onze missie!

We gaan ook met onze kinderen op stap. De spontane uitstapjes naar tempel, markt en speeltuin pakken goed uit! De kinderen leren zich in verschillende situaties te ontspannen en te gedragen. Ouders, die vaak bij deze uitstapjes betrokken zijn, gaan meer met hun kind zelf op pad. Voorbijgangers beginnen een praatje en geven onze kinderen een aai over hun bol!

Lokaal initiatief neemt eerste stappen naar Praktijk Onderwijs.

Juli 2017 werd de eerste steen gelegd voor een tweede multifunctioneel dagcentrum in Ampara. Hier zal naast de liefdevolle dagopvang en de praktische leeromgeving gericht op de thuissituatie, voor kinderen tot 18 jaar, een praktijkonderwijs voor jongeren gestart worden.
De ouders van de leerlingen van Sarana Education zien een praktijkonderwijs voor hun kinderen, na hun 18deverjaardag, ook zitten. Zij hebben inmiddels de eerste gesprekken gevoerd met lokale overheid. De gesprekken zijn er op gericht dat de overheid een locatie en personeel beschikbaar stelt voor onze jongeren.

Welke rol kan Friendship Foundation spelen is deze ontwikkeling?

Onze lokale partner General Hospital Ampara en de ouders van Sarana Education hebben onze ondersteuning gevraagd bij het starten van de scholen voor praktijkonderwijs aan jongvolwassenen met een beperking. Friendship Foundation vindt dit een fantastische ontwikkeling en bieden graag een helpende hand! We hebben aangegeven dat we kunnen ondersteunen bij het opstarten van de scholen en dat we blijvend kennis willen blijven delen met elkaar.

 

 

Ampara Dagcentrum Friendship Foundation

Bouw nieuw Dagcentrum gestart!

De bouw van ons nieuwe dagcentrum is gestart!

Ampara Dagcentrum Friendship Foundation Maart jl. meldden wij al op onze website dat General Hospital Ampara en het Ministry of Health een concreet plan hadden voAmpara Dagcentrum Friendship Foundation or het gezamenlijk opzetten van een dagcentrum voor kinderen met een beperking. De bouw van een nieuw gebouw kwam dichterbij!

General Hospital vroeg ons om partner bij dit project te worden. Daar hoefden we niet lang over na te denken. De afgelopen 5 jaar hebben we een zee aan kennis opgedaan op Sarana Education en deze kennis willen we graag delen.

Afgelopen juli werd de eerste steen gelegd, waarmee de bouw officieel werd ingeluid. Naar alle waarschijnlijkheid zal de opening van het centrum plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2018. Binnenkort zullen wij beginnen met het trainen van het personeel. Ms. Ranjani, hoofd van Sarana Education, zal twee wekelijks een workshop verzorgen. Daarnaast zal het nieuwe team stage komen lopen op Sarana Education.

Het nieuws van het nieuwe centrum gaat als een lopend vuurtje door Ampara. De eerste inschrijvingen van kinderen zijn al binnen!

Ampara Dagcentrum Friendship Foundation In 2012 zijn we gestart met Sarana Education, een dagcentrum voor zorg en dagbesteding voor kinderen met een beperking. Onvoorstelbaar snel zag je vooruitgang bij de kinderen, die vaak al boven de 8 jaar waren, maar nog nooit op school waren geweest. Sommige kinderen stroomden door naar Speciaal Onderwijs, anderen gingen aan de slag in de dagbesteding. Zij leren tuinieren, huishoudelijke taken, leren in onze pottenbakkerij of lopen stage bij een lokaal winkeltje. De ouders zijn blij verrast als hun kind lekker meedraait in de thuissituatie. Daarnaast verbetert hun financiële (doordat hun kind wordt opgevangen) en sociale situatie.

Naast de kleine leefgemeenschap van school en thuis, richten wij ons ook op de grotere leefgemeenschap: de buurt, het dorp. We geven voorlichting over beperkingen en we laten onze kinderen meedoen met maatschappelijke activiteiten.

Wij zullen regelmatig updates geven over de voortgang van dit mooie nieuwe project.

Sarana Gehandicaptenhuis vrouwen op schommel Friendship Foundation

Nieuwsbrief September 2016

Sarana Education, Sadiska danst

In deze nieuwsbrief informeren we je over de talentenwedstrijd in Colombo, waar de kinderen van Sarana Education hun talent op gebied van o.a. dans en drama laten zien.
We vragen ook je aandacht voor onze sponsormogelijkheid ” 3 bordjes vol, elke dag!”.
Tot slot lichten we toe hoe wij fondsenwerving zien.
Veel leesplezier! 

Schenk een beetje geluk restaurant

Een stichting kan niet zonder fondsenwerving … Hoe pakt The Friendship Foundation dat aan?

Een stichting kan niet zonder fondsenwerving
… Hoe pakt The Friendship Foundation dat aan?

Sarana EducationThe Friendship Foundation ondersteunt sinds haar oprichting in 2005 projecten in Oost Sri Lanka. We wisten toentertijd echt nog helemaal niets van fondsenwerving! Gelukkig is er dan familie en zijn er vrienden die ons bij de eerste schreden op dit gebied ondersteunden. Zij hebben ons zien groeien en ik vind het een groot compliment dat de meesten nu nog steeds ons werk ondersteunen!
Gaandeweg ontdek je wat succesvol is, zowel hier in Nederland als in Sri Lanka. Want vergis je niet, de fondsenwerving in Sri Lanka is vele malen belangrijker dan die in ons eigen land. Je kunt geen geld blijven overhevelen, de bron zal gezocht moeten worden zo dicht mogelijk bij het project zelf. https://www.friendshipfoundation.nl/wie-zijn-wij/

Voordat The Friendship Foundation aan fondsenwerving begint te denken, bedenken we eigenlijk al hoe we er zo snel mogelijk weer vanaf komen!
Dat klinkt niet aardig, maar is wel de basis van duurzaam sociaal ondernemen.
The Friendship Foundation krijgt een hulpvraag van de lokale partnerorganisatie. We spelen direct de bal terug: ‘Hoe gaan jullie dit voortzetten, als we ons doel hebben bereikt?’
Samen stellen we een plan van aanpak op, heel praktisch en bijschaven mag!
We nemen altijd de tijd om ons doel te bereiken, zodat er een solide basis wordt gelegd en de continuïteit gewaarborgd wordt.

We willen geen bakken met geld binnen halen, met beetjes zijn we al heel tevreden.
Wil je het project op den duur zelfredzaam maken, dan zal je naar lokale maatstaf moeten handelen.
Ons uitgave patroon is van een dusdanige aard, dat de lokale partner het op een gegeven moment zelf over kan nemen. Wat in Nederland kleine beetjes lijken, maken in Sri Lanka een groot verschil!

Klakkeloos? Ben je gek, geoormerkt!
The Friendship Foundation maakt nooit klakkeloos geld over naar onze projecten in Sri Lanka. Onze vaste kosten zijn in kaart gebracht en vaste inkomsten zijn daar aan gekoppeld. Vaste donateurs kunnen er voor kiezen om binnen de vier projecten een vast doel te kiezen.
Van incidentele uitgaven wordt eerst een offerte opgevraagd. Met de offerte in de hand gaan we op zoek naar een sponsor. En als we die gevonden hebben, dan gaan we in Sri Lanka aan de slag.

We doen het samen.
De fondsenwerving begint in Nederland. Zo kunnen we bij de start van het project ons focussen op de kennisoverdracht. De volgende stap is dat we in Sri Lanka beginnen met fondsenwerving, terwijl de Nederlandse ondersteuning mondjesmaat wordt terug geschroefd, we noemen dit de 50-50 balance. Tot slot treedt de Nederlandse steun steeds verder naar de achtergrond en komt de partner prominenter in beeld en kan lokaal de eigen boontjes te doppen.Sarana Gehandicaptentehuis Shop

It’s all about networking.
Het persoonlijk contact met onze donateurs én de mensen op onze projecten vinden we belangrijk en geeft ook het gouden randje aan ons werk!

Fondsenwerving in de Sri Lankaanse praktijk
Sarana Shop, een bijzondere winkel!
Als je over de zandweg in Uhana naar Sarana, tehuis voor gehandicapten, loopt, dan krijg je de winkel direct in zicht: er wapperen vlaggen en aan de luiken hangt de koopwaar, Malika leunt uit het verkoopraam.
Het lijkt zo alledaags en dat is het ook, sinds ruim een jaar dan! Het oogt zo heel gewoon, niks is minder waar! Graag vertellen we je het verhaal achter de Sarana Shop, zodat ook de werkwijze van The Friendship Foundation je duidelijk wordt.
Malika is een bewoonster van Sarana Gehandicaptentehuis. Haar grote wens was een eigen winkel. Binnen 10 jaar heeft zij haar droom kunnen verwezenlijken.
Onze lokale partner bouwde naast de poort van Sarana een echt winkeltje. Sinds april 2015 kunnen omwonenden bij Malika, die geholpen wordt de medebewoonsters, allerhande spullen kopen: telefoonkaarten, schriften en pennen, zeep en tandpasta en zelfgemaakte werkjes.
Omwonenden leren de bewoners van Sarana kennen en inmiddels dragen sommige buurtbewoners hun steentje bij om Sarana nóg mooier te maken!
Malika krijgt van The Friendship Foundation een kleine vergoeding. Trots kocht ze haar eerste oorbelletjes! De winst die het winkeltje maakt, vloeit terug in Sarana Gehandicaptentehuis, waardoor het tehuis weer een stapje dichterbij zelfstandigheid is gekomen! https://www.friendshipfoundation.nl/portfolio-item/gehandicaptenhuis/

Schenk een beetje gelukFondsenwerving in de Nederlandse praktijk
Schenk een beetje geluk!

Dit is een sponsoractie waarmee restaurants, samen met hun gasten, Sarana Education kunnen ondersteunen. € 1,00 Per tafeltje, het lijkt zo onbeduidend… Tel het –voor de grap- maar eens bij elkaar op!
Het restaurant laat zijn betrokken ondernemerschap zien en de gasten vinden het leuk om een kleine bijdrage aan het goede doel te geven. The Friendship Foundation en de kinderen van Sarana Education zijn erg blij met de steun, waarmee onder andere het vervoer van de kinderen wordt bekostigd. https://www.friendshipfoundation.nl/schenk-een-beetje-geluk/

 

En… hebben we dit met één nachtje slapen allemaal bedacht?

Nee hoor, het is een proces van ruim 10 jaar en het is nog steeds gaande!
Vallen en opstaan, bijstellen, je oor te luisteren leggen, met elkaar in gesprek gaan en blijven; al doende leert men.
Heb jij nog goede tips voor The Friendship Foundation? We horen ze graag! https://www.friendshipfoundation.nl/contact/