Berichten

Nieuwsbrief november 2019

Hoe maak jij de wereld een beetje beter?
Heb jij wel eens nagedacht over hoe je de wereld een beetje mooier kunt maken? Friendship Foundation verlegt regelmatig een klein steentje in een grote rivier. Elk steentje heeft impact op hoe die grote rivier verder zal stromen. Lees over Rashmika, die zijn steentje verlegd heeft. Kijk eens hoe jij een steentje kunt verleggen voor Melani en Harshani, door hun wens in vervulling te laten gaan. En zie hoe hun verhalen bijdragen aan de Duurzame OntwikkelingsDoelen en zo ook aan een betere wereld!

Veel leesplezier!
Klik hier om de nieuwsbrief te openen.

Friendship Foundation Ambitie 2019

Een ambitieus 2019!

Doelstellingen 2019 van Friendship Foundation noemen wij ambitieus!

Hoe stellen wij onze doelstellingen?Friendship Foundation Sarana Education Praktijkonderwijs

Het begint met een hulpvraag van onze zusterorganisatie, Dutch-Lanka Friendship Foundation, of onze partnerorganisaties, de lokale overheid of General Hospital Ampara, in Sri Lanka.
De hulpvraag mag ambitieus zijn, daar deinzen we niet voor terug. Essentieel voor Friendship Foundation is dat de hulpvraag reëel is en een bijdrage levert aan de ontwikkeling van mensen met een beperking in Sri Lanka. Daarnaast is het voor ons van belang dat het eigenaarschap gedragen wordt door lokale instanties en dat de ondersteuning van Friendship Foundation op den duur overbodig wordt.
We werken ook graag naar maatstaf van gerenommeerde organisaties, zoals CBF. Daarnaast volgen wij de richtlijnen van de overheid in Sri Lanka en in Nederland, door ons te committeren aan ANBI en NGO-Secretariat.

Dit worden onze speerpunten in 2019:

  • Praktijkonderwijs voor jongeren met een beperking
  • Inclusieve Samenleving
  • Sustainable Development Goals van United Nations

Friendship Foundation Sarana Education Inclusieve SamenlevingPraktijk onderwijs voor jongeren met een beperking

De echte school voor praktijkonderwijs zal voorlopig nog op zich laten wachten, achter de schermen is Friendship Foundation daar al langere tijd volop mee bezig. We beginnen wel alvast, met een groep jongeren die 18 is. Gewoon met een paar kleine aanpassingen creëren we twee klasjes en we zullen een extra leerkracht aanstellen. Doel van deze praktijkopleiding: zelfredzaamheid thuis en in de maatschappij, binnen de mogelijkheden en interesses van elke individuele jongere. Hoe gaaf is het als je hebt geleerd om zelf met de bus naar Sarana te komen? Niets is fijner als jij de boodschappen voor je moeder kunt kopen (en meteen ook een snoepje voor jezelf!). Je bent echt heel stoer als je mee kunt werken met de timmerlieden in de timmerwerkplaats.

Inclusieve Samenleving: als iedereen meetelt!

Een direct gevolg van praktijkonderwijs aan jongeren is dat zij deel gaan nemen aan de gemeenschap. Hoe begeleiden wij de jongeren op hun weg naar zelfstandigheid? Hoe leert de gemeenschap de gewoontes en mogelijkheden van mensen met een beperking kennen en daar mee om te gaan? Kern van het verhaal: bekend maakt bemind. Ontmoeten is het sleutelwoord.
Het bestuur van Dutch-Lanka Friendship Foundation zal een coördinator inclusieve samenleving aanstellen om samen met de projectmanager, de ouders, scholen, middenstand en instanties de eerste stappen te zetten in 2019!

Duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde NatiesFriendship Foundation Sustainable Development Goals UN

17 doelen, opgesteld door de Verenigde Naties, om met elkaar te streven naar een betere wereld. Aan welke doelen draagt Friendship Foundation haar steentje bij? Hoe doen we dat? Zowel in Nederland als in Sri Lanka hebben we de eerste gesprekken gevoerd over de invloed die wij kunnen uitoefenen met ons werk op het gebied van bijvoorbeeld gelijkheid in onderwijs, armoedebestrijding, arbeidsparticipatie.
In 2019 gaan we dit in kaart brengen, zodat onze donateurs inzicht krijgen over het duurzame karakter van ons werk.

 

Genoeg ambitie! Wij staan klaar om van 2019 een prachtig jaar te maken en zullen u met veel plezier de komende maanden op de hoogte houden van de ontwikkelingen in Sri Lanka!

Benieuwd naar wat wij in 2018 bereikt hebben en in gang hebben gezet?

Lees nu verder!

Sarana Education Friendship Foundation

Terugblik op 2018

Friendship Foundation Sarana Crowdfunding BusHet was een spannend en waanzinnig mooi jaar!

CBF Keurmerk voor Friendship Foundation

Het begon meteen goed. CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) gaf Friendship Foundation, het predicaat Erkend Goed Doel. (Voel je ons glimmen van trots!?) Onze donateurs kunnen er zeker van zijn dat wat wij zeggen, wij ook daadwerkelijk doen en dat wat we doen, we ook wereldkundig maken. Daarbij komt dat het CBF dit alles toetst.

Samenwerking met Wilde Ganzen

We gingen voor het eerst een samenwerking aan met Wilde Ganzen. Wilde Ganzen ondersteunt kleine organisaties, die het verschil willen maken. Ons werk op Sarana Education, dagcentrum voor kinderen met een beperking, en de aanschaf van de nieuwe bus, hebben zij volledig omarmd. Naast hun financiële steun, hebben wij ook regelmatig kunnen sparren en is Friendship Foundation blij met de positieve feedback die we ontvingen, nadat zij Sarana in Sri Lanka bezocht hadden.

De nieuwe bus rijdt! Bedankt sponsors, namens de kinderen van Sarana Education

We hadden ons tot doel gesteld om een nieuwe bus aan te schaffen. Dat betekent fondsenwerving, uitzoeken hoe dat werkt in Sri Lanka en dan uiteindelijk die klap erop geven! Het is Friendship Foundation gelukt! Mede dankzij de vele donateurs, vermogensfondsen en Wilde Ganzen in Nederland en ook dankzij de verschillende bedrijven en instanties in Sri Lanka die met ons hun kennis deelden.

Friendship Foundation Sarana PraktijkonderwijsPraktijkonderwijs voor jongeren op Sarana gaat van start

Een brief van een vader, namens zijn dochters, over hun broer… Het deed ons proces voor praktijkonderwijs versnellen. Dumidu is een 18-jarige jongen met Down, die sinds de start, in 2013 naar Sarana Education komt. Na de kerstvakantie zou Dumidu thuis komen te zitten, omdat we nog geen vervolgopleiding kunnen aanbieden. Zijn vader vatte in een brief samen wat zijn dochters ons wilden vertellen: Their life is at school. They like to see, need to see, their teachers. If they have to say good bye school, they won’t be carry that. I kindly request to let them live in school until creating the vocational training centre, that you will be kind to fulfill their request as their hearted mother and as their angel.
Voor Dumidu en zijn vrienden, ouder dan 18 jaar: Friendship Foundation start in januari een groep voor praktijkonderwijs, op Sarana! Na een aantal kleine aanpassingen en verbouwinkjes en met een eigen juf, zal deze groep goed van start kunnen gaan. En ondertussen werken we verder aan de plannen voor een school voor praktijkonderwijs.

Een samenleving waarin iedereen meetelt

Met het lokale management, bestuur, ouders en instanties hebben we in 2018 meerdere brainstormsessies gehad over de Inclusieve Samenleving. Een samenleving waarin iedereen meetelt! Hoe realiseer je dat in Sri Lanka? In 2019 gaat Friendship Foundation hier mee aan de slag, nadat we dit jaar ‘proefgedraaid’ hebben. Bekend maakt bemind, dat betekent o.a. dat onze leerlingen er op uittrokken en met kinderen van andere scholen een gezamenlijk activiteitenprogramma volgden. We nodigden ook mensen uit op Sarana, om hen kennis te laten maken met onze pottenbakkerij en winkel of om te laten zien wat onze kinderen op school leren. De oudere kinderen gingen praktijkervaring opdoen in een timmerwerkplaats of deden de boodschappen in het dorp. Ontmoeten is telkens het sleutelwoord! Volgend jaar dus de officiële start van de inclusieve samenleving in de omgeving van Sarana Education.

Dank, dank, dank!

Friendship Foundation groeit al bijna 14 jaar op een kwalitatief heel mooie wijze. De raad van toezicht en de besturen in Nederland en Sri Lanka zijn heel dankbaar dat wij mogen samenwerken met een team van zeer toegewijde mensen en dat wij kunnen steunen op een grote en vaste groep donateurs en vrijwilligers!

Benieuwd naar onze ambities in 2019?

Lees nu verder!

Friendship Foundation Sarana Education Nieuwsbrief

Nieuwsbrief april 2018

Lees het laatste nieuws in deze nieuwsbrief. Onze voorzitter bezocht de projecten in Sri Lanka en besprak met onze lokale partners de mogelijkheden voor een kersvers plan. Daarnaast is de urgentie voor de nieuwe bus voor Sarana Education nog groter geworden.
Lees verder. 

 

Sarana Gehandicaptenhuis vrouwen op schommel Friendship Foundation

Nieuwsbrief September 2016

Sarana Education, Sadiska danst

In deze nieuwsbrief informeren we je over de talentenwedstrijd in Colombo, waar de kinderen van Sarana Education hun talent op gebied van o.a. dans en drama laten zien.
We vragen ook je aandacht voor onze sponsormogelijkheid ” 3 bordjes vol, elke dag!”.
Tot slot lichten we toe hoe wij fondsenwerving zien.
Veel leesplezier! 

Schenk een beetje geluk restaurant

Een stichting kan niet zonder fondsenwerving … Hoe pakt The Friendship Foundation dat aan?

Een stichting kan niet zonder fondsenwerving
… Hoe pakt The Friendship Foundation dat aan?

Sarana EducationThe Friendship Foundation ondersteunt sinds haar oprichting in 2005 projecten in Oost Sri Lanka. We wisten toentertijd echt nog helemaal niets van fondsenwerving! Gelukkig is er dan familie en zijn er vrienden die ons bij de eerste schreden op dit gebied ondersteunden. Zij hebben ons zien groeien en ik vind het een groot compliment dat de meesten nu nog steeds ons werk ondersteunen!
Gaandeweg ontdek je wat succesvol is, zowel hier in Nederland als in Sri Lanka. Want vergis je niet, de fondsenwerving in Sri Lanka is vele malen belangrijker dan die in ons eigen land. Je kunt geen geld blijven overhevelen, de bron zal gezocht moeten worden zo dicht mogelijk bij het project zelf. https://www.friendshipfoundation.nl/wie-zijn-wij/

Voordat The Friendship Foundation aan fondsenwerving begint te denken, bedenken we eigenlijk al hoe we er zo snel mogelijk weer vanaf komen!
Dat klinkt niet aardig, maar is wel de basis van duurzaam sociaal ondernemen.
The Friendship Foundation krijgt een hulpvraag van de lokale partnerorganisatie. We spelen direct de bal terug: ‘Hoe gaan jullie dit voortzetten, als we ons doel hebben bereikt?’
Samen stellen we een plan van aanpak op, heel praktisch en bijschaven mag!
We nemen altijd de tijd om ons doel te bereiken, zodat er een solide basis wordt gelegd en de continuïteit gewaarborgd wordt.

We willen geen bakken met geld binnen halen, met beetjes zijn we al heel tevreden.
Wil je het project op den duur zelfredzaam maken, dan zal je naar lokale maatstaf moeten handelen.
Ons uitgave patroon is van een dusdanige aard, dat de lokale partner het op een gegeven moment zelf over kan nemen. Wat in Nederland kleine beetjes lijken, maken in Sri Lanka een groot verschil!

Klakkeloos? Ben je gek, geoormerkt!
The Friendship Foundation maakt nooit klakkeloos geld over naar onze projecten in Sri Lanka. Onze vaste kosten zijn in kaart gebracht en vaste inkomsten zijn daar aan gekoppeld. Vaste donateurs kunnen er voor kiezen om binnen de vier projecten een vast doel te kiezen.
Van incidentele uitgaven wordt eerst een offerte opgevraagd. Met de offerte in de hand gaan we op zoek naar een sponsor. En als we die gevonden hebben, dan gaan we in Sri Lanka aan de slag.

We doen het samen.
De fondsenwerving begint in Nederland. Zo kunnen we bij de start van het project ons focussen op de kennisoverdracht. De volgende stap is dat we in Sri Lanka beginnen met fondsenwerving, terwijl de Nederlandse ondersteuning mondjesmaat wordt terug geschroefd, we noemen dit de 50-50 balance. Tot slot treedt de Nederlandse steun steeds verder naar de achtergrond en komt de partner prominenter in beeld en kan lokaal de eigen boontjes te doppen.Sarana Gehandicaptentehuis Shop

It’s all about networking.
Het persoonlijk contact met onze donateurs én de mensen op onze projecten vinden we belangrijk en geeft ook het gouden randje aan ons werk!

Fondsenwerving in de Sri Lankaanse praktijk
Sarana Shop, een bijzondere winkel!
Als je over de zandweg in Uhana naar Sarana, tehuis voor gehandicapten, loopt, dan krijg je de winkel direct in zicht: er wapperen vlaggen en aan de luiken hangt de koopwaar, Malika leunt uit het verkoopraam.
Het lijkt zo alledaags en dat is het ook, sinds ruim een jaar dan! Het oogt zo heel gewoon, niks is minder waar! Graag vertellen we je het verhaal achter de Sarana Shop, zodat ook de werkwijze van The Friendship Foundation je duidelijk wordt.
Malika is een bewoonster van Sarana Gehandicaptentehuis. Haar grote wens was een eigen winkel. Binnen 10 jaar heeft zij haar droom kunnen verwezenlijken.
Onze lokale partner bouwde naast de poort van Sarana een echt winkeltje. Sinds april 2015 kunnen omwonenden bij Malika, die geholpen wordt de medebewoonsters, allerhande spullen kopen: telefoonkaarten, schriften en pennen, zeep en tandpasta en zelfgemaakte werkjes.
Omwonenden leren de bewoners van Sarana kennen en inmiddels dragen sommige buurtbewoners hun steentje bij om Sarana nóg mooier te maken!
Malika krijgt van The Friendship Foundation een kleine vergoeding. Trots kocht ze haar eerste oorbelletjes! De winst die het winkeltje maakt, vloeit terug in Sarana Gehandicaptentehuis, waardoor het tehuis weer een stapje dichterbij zelfstandigheid is gekomen! https://www.friendshipfoundation.nl/portfolio-item/gehandicaptenhuis/

Schenk een beetje gelukFondsenwerving in de Nederlandse praktijk
Schenk een beetje geluk!

Dit is een sponsoractie waarmee restaurants, samen met hun gasten, Sarana Education kunnen ondersteunen. € 1,00 Per tafeltje, het lijkt zo onbeduidend… Tel het –voor de grap- maar eens bij elkaar op!
Het restaurant laat zijn betrokken ondernemerschap zien en de gasten vinden het leuk om een kleine bijdrage aan het goede doel te geven. The Friendship Foundation en de kinderen van Sarana Education zijn erg blij met de steun, waarmee onder andere het vervoer van de kinderen wordt bekostigd. https://www.friendshipfoundation.nl/schenk-een-beetje-geluk/

 

En… hebben we dit met één nachtje slapen allemaal bedacht?

Nee hoor, het is een proces van ruim 10 jaar en het is nog steeds gaande!
Vallen en opstaan, bijstellen, je oor te luisteren leggen, met elkaar in gesprek gaan en blijven; al doende leert men.
Heb jij nog goede tips voor The Friendship Foundation? We horen ze graag! https://www.friendshipfoundation.nl/contact/