Lesgeven in Coronatijd aan kinderen met een beperking. Het lukte ons!

Lesgeven in Coronatijd aan kinderen met een beperking. Het lukte ons!

Het was meebewegen met de coronapandemie en de regels die de overheid oplegde. Flexibilliteit, creativiteit, doorzettingsvermogen en passie waren de ingredienten van het beleid op Sarana MultiDisciplinair Centrum in 2021. Supertrots op ons team, de kinderen en hun ouders hoe zij  samen zorg droegen voor elkaar.

In 2021 was ons centrum verschillende momenten voor korte duur open. Het was heerlijk om te zien hoe de leerlingen en de juffen de draad meteen weer oppakten.

Merendeel van het jaar mochten de kinderen niet naar Sarana Multidisciplinair Centrum komen: de overheid had de scholen gesloten. Het team van ons centrum bereidde voor elk kind een uniek ‘thuiswerkpakketje’, omdat elk kind bij ons uniek is. De juffen brachten de pakketjes thuis langs, meteen een mooie gelegenheid om de ouders even te spreken.

Op een gegeven moment was er een straatverbod. De juffen en de ouders startten een WhatsApp groep. Met video-lesjes gaf het team instructies. De ouders gingen samen met de kinderen thuis aan de slag. Het eindresultaat werd trots getoond in de App-groep.

Wij zijn supertrots op het team van Sarana MultiDisciplinair Centrum dat samen de schouders er onder zette, om de 30 leerlingen van het centrum passen onderwijs te geven.

 

Samenwerken met Wilde Ganzen

Samenwerken met Wilde Ganzen

Wat was het geweldig nieuws toen we hoorden dat onze aanvraag volledig gehonoreerd werd!

Wilde Ganzen Friendship FoundationWilde Ganzen zal komend jaar de door onze ingezamelde fondsen verdubbelen! Dat betekent dat als jij een donatie doet, deze met 50% wordt vermeerderd.

Met de donaties zorgen wij er voor dat de vaktraining op Sarana Education verder verdiept en uitgebreid wordt. Daarnaast zijn wij aan het sparen voor een nieuwe bus.
Sarana Education is een dagcentrum voor kinderen met een beperking in Oost Sri Lanka. Kind, gezin, maatschappij staan centraal. Op Sarana leert elk kind wat binnen de persoonlijke mogelijkheden ligt besloten: Zelfredzaamheid, sociale vaardigheden, huishoudelijke taken, schoolse vaardigheden. Dit betekent bij het ene kind dat het met liefde verzorgd wordt en dat een ander kind boodschappen leert doen of leert pottenbakken. Het gezin wordt betrokken bij ons onderwijs. Onderwijs en opvoeding zijn één voor ons. Daarnaast krijgt het gezin de mogelijkheid om de financiële situatie te verbeteren, als het kind op Sarana Education is. Bekend maakt bemind! Daarom stappen wij met grote regelmaat met onze kinderen de maatschappij is. Ontmoeten is daarbij het sleutelwoord! Wilde Ganzen ondersteunt al onze werkzaamheden om actief met kind, gezin en maatschappij te kunnen werken en om ons team van 10 mensen verder te ontwikkelen.
We worden ook ondersteund door Wilde Ganzen bij de fondsenwerving voor onze nieuwe bus. Elke dag worden de 27 kinderen van Sarana Education ‘s ochtends thuis opgehaald en aan het einde van de dag weer thuisgebracht. De huidige bus is 15 jaar oud en rijdt dagelijks ongeveer 150 km, vaak over hobbelige, zandweggetjes.

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Dat doet de organisatie door kennis en ervaring te delen en financiële middelen beschikbaar te stellen. Kennis deelde Wilde Ganzen al sinds 2016 met ons. Samen met onze project manager in Sri Lanka hebben wij het online leerprogramma ‘lokale fondsenwerving’ gevolgd (Change the Game Academy). Lokale fondsenwerving is cruciaal voor de duurzaamheid van onze projecten. Wij zijn erg dankbaar dat we nu ook in financiële zin ondersteund worden.

Meer weten?
Symposium Wilde Ganzen, waar Friendship Foundation deel nam aan een paneldiscussie.
Wilde Ganzen
Change the Game Academy
Sarana Education