Over ons

Statutaire naam: Dutch-Lanka Friendship Foundation
Voernaam: Friendship Foundation
RSIN nummer: 814592338
Post- en bezoekadres: Sneeuwwater 2, 3991 ME Houten
E-mail adres: [email protected]
Telefoonnummer: +31652544847

Doelstelling:

Het bieden van onderdak, educatie, verzorging en ontwikkelingsmogelijkheden ten behoeve van de bevolking op Sri Lanka.

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders:

Kirsten Giethoorn, voorzitter
Harald Dols, penningmeester
Sandra de Vries, secretaris
Clementine Reijrink, bestuurslid inclusieve samenleving

Beloningsbeleid:

Bestuur in Nederland verricht de werkzaamheden onbezoldigd. Zij kunnen aanspraak maken op vergoeding van daadwerkelijk – naar redelijkheid- gemaakte kosten. Het personeel in Sri Lanka ontvangt een salaris naar Srilankaanse maatstaf.


Friendship Foundation en Dutch-Lanka Friendship Foundation
In 2005 is Dutch-Lanka Friendship Foundation (DLFF) opgericht in Nederland. Sinds 2016 gebruiken we Friendship Foundation als voernaam.

ANBI-registratie

De Belastingdienst heeft in 2008 Friendship Foundation aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent belastingvoordeel voor onze donateurs en voor ons. Daarnaast geeft ANBI ook strenge richtlijnen waarlangs gewerkt dient te worden door ons. Je vindt onze ANBI gegevens op onze ANBI-pagina. Meer informatie over ANBI vind je op de pagina van de Belastingdienst.

Word vandaag nog donateur!

MAAK NU HET VERSCHIL