Over ons

Doel, missie, visie, kernwaarden

Over ons in het algemeen

Friendship Foundation ondersteunt de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen en volwassenen met een beperking, misbruikte kinderen en bejaarden in Oost Sri Lanka. Dit doen wij door kennis te delen en fondsen ter beschikking te stellen ten behoeve van onderdak, educatie en verzorging op de projecten: Sarana Education, Ampara Education, Bird’s Nest, Sarana Gehandicaptentehuis en Sarana Bejaardentehuis.

Statutaire naam:                      Dutch-Lanka Friendship Foundation
Voernaam:                                  Friendship Foundation
RSIN nummer:                           814592338
Post- en bezoekadres:             Sneeuwwater 2, 3991 ME  Houten
Email:                                           kirsten@friendshipfoundation.nl
Telefoon:                                    +31652544847

In 2005 is Dutch-Lanka Friendship Foundation (DLFF) opgericht in Nederland.
Sinds 2016 gebruiken we Friendship Foundation als voernaam.

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders:

Kirsten Giethoorn, voorzitter
Jonathan Folmer, penningmeester
Ilona Sonneveld, secretaris
Joost Thus, bestuurslid 

Wie zijn onze bestuurders en wat doen ze? Klik hier
Wie zitten in in onze Raad van Toezicht? Klik hier
Voor (financiële) jaarverslagen, statuten, beleidsplan en andere documentatie, klik hier.

Beloningsbeleid
Bestuur in Nederland verricht de werkzaamheden onbezoldigd. Zij kunnen aanspraak maken op vergoeding van daadwerkelijk – naar redelijkheid- gemaakte kosten. Het personeel in Sri Lanka ontvangt een salaris naar Srilankaanse maatstaf.

Belastingdienst (ANBI)
De Belastingdienst heeft in 2008 Friendship Foundation aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent belastingvoordeel voor onze donateurs en voor ons. Meer informatie over ANBI vind je op de pagina van de Belastingdienst.

Doel

Het bieden van onderdak, educatie, verzorging en ontwikkelingsmogelijkheden ten behoeve van de bevolking op
Sri Lanka.

Missie

Wij dromen van een samenleving waar iedereen gelijk is en
waar ieders talent telt.

Visie

Onze visie is om een veilige en betrokken gemeenschap te creëren voor de mensen met een beperking in Sri Lanka.
Een gemeenschap waar onze doelgroepen zich veilig voelen om hun talenten te ontwikkelen en te mogen zijn wie ze zijn.

Kernwaarden

Kernwaarden geven richting aan onze visie en missie. Ze zijn de beginselen voor ons beleid binnen Friendship Foundation. De kernwaarden wijzen ons de weg die we willen volgen, om onze toekomst vorm te geven. De weg die we gaan is vaak beter zichtbaar voor ons, dan de eindbestemming waar die toe leidt. Wij werken met onze zusterorganisatie (DLFF) in Sri Lanka proces gestuurd in plaats van product gericht.

1. Transparantie

We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen! Friendship Foundation draagt sinds 2018 het keurmerk van CBF, toezichthouder voor goede doelen in Nederland. Wij werken ook volgens de richtlijnen van ANBI (Belastingdienst). Onze zusterorganisatie in Sri Lanka heeft een registratie bij NGO-Secretariat, onder toezicht van het Sri Lankaanse Ministry of National Co-existence, Dialogue and Official languages.

2. Eigenaarschap

Friendship Foundation vindt eigenaarschap en zelfstandigheid essentieel als het gaat om duurzaamheid van haar werkzaamheden.
Eigenaarschap en zelfstandigheid geldt zowel voor de ontwikkeling van de zusterorganisatie in Sri Lanka als voor de betrokken cliënten in Sri Lanka.
De exit-strategie begint bij ons al voordat we aan een project beginnen.

3. Respect

Werken in twee culturen is een verrijking voor beide organisaties. Het is echter ook een doorgaand leerproces.
Wij werken met een kwetsbare doelgroep. Dit vraagt om een specifieke aanpak en respect. We werken ook keihard aan het respect van onze cliënten binnen de gemeenschap.

De Praktische uitvoering

Wij bieden educatie aan mensen met een beperking en maatschappelijke inclusieprogramma’s in Sri Lanka. 

Op ons multidisciplinaire dagcentrum bieden we onderstaande zorg- en onderwijsvormen:

  1. Voor ernstig gehandicapte kinderen en jongeren bieden we dagopvang. 
  2. Voor kinderen met een lichte beperking bieden we speciaal onderwijs. 
  3. Friendship Foundation biedt praktijkonderwijs aan jongeren met een beperking.

Binnen ons programma Inclusieve Samenleving bieden we een tweetal stromingen:

  1. Het programma “Disabled Friendly Community” biedt trainingen en voorlichting aan onze cliënten, hun ouders en de lokale gemeenschap om mensen met een beperking te laten integreren in de samenleving.
  2. We ondersteunen het netwerk voor professionals “Empowering Inclusion in Sri Lanka” om zo kennis te delen met elkaar en elkaar te leren kennen.

Erkend goed doel

Friendship Foundation voldoet aan de strenge toetsingsnorm van het CBF, een onafhankelijke stichting die al sinds…

In Nederland

Wie zijn die actieve enthousiaste vrijwilligers achter Friendship Foundation in Nederland?

In Sri Lanka

Hoe het in 2005 begon en waar we nu staan… Ontmoet het gepassioneerde team in Sri Lanka.

Documentatie

Hier vind je o.a. jaarverslagen, statuten, CBF-paspoort en ons beleidsplan.

Vragen?

In deze FAQ vind je antwoorden op veelgestelde vragen zoals bijvoorbeeld doneren, organisatie…

Word vandaag donateur!

Dankzij ons werk…

…hebben wij in de afgelopen jaren veel mensen met een beperking en bejaarden een kans gegeven zichzelf te zijn in de Sri Lankaanse samenleving. . De één via onderwijs, de ander via sociale voorzieningen. Daarom blijven we ons inzetten voor iedereen die onze hulp kan gebruiken. Met jouw bijdrage kunnen wij hen een beter leven geven. Super bedankt!