Over ons

Statutaire naam: Dutch-Lanka Friendship Foundation
Voernaam: Friendship Foundation
RSIN nummer: 814592338
Post- en bezoekadres: Sneeuwwater 2, 3991 ME Houten
E-mail adres: Kirsten@friendshipfoundation.nl
Telefoonnummer: +31652544847

Doelstelling:

Het bieden van onderdak, educatie, verzorging en ontwikkelingsmogelijkheden ten behoeve van de bevolking op Sri Lanka.

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders:

Kirsten Giethoorn, voorzitter
Harald Dols, penningmeester
Sandra de Vries, secretaris
Clementine Reijrink, bestuurslid educatie
Joost Thus, bestuurslid arbeidsparticipatie & inclusie

Voor een overzicht van de (neven)functies van de bestuursleden, klik hier.

Beloningsbeleid:

Bestuur in Nederland verricht de werkzaamheden onbezoldigd. Zij kunnen aanspraak maken op vergoeding van daadwerkelijk – naar redelijkheid- gemaakte kosten. Het personeel in Sri Lanka ontvangt een salaris naar Srilankaanse maatstaf.


Friendship Foundation en Dutch-Lanka Friendship Foundation
In 2005 is Dutch-Lanka Friendship Foundation (DLFF) opgericht in Nederland. Sinds 2016 gebruiken we Friendship Foundation als voernaam.

Kwaliteit

Wij laten de kwaliteit van ons werk graag toetsen door onafhankelijke en regenomeerde instanties. Dit geeft ons een leidraad waarlangs wij ons werk kunnen uitvoeren. Donateurs kunnen er zeker van zijn dat hun gift goed besteed wordt.

ANBI-registratie

De Belastingdienst heeft in 2008 Friendship Foundation aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent belastingvoordeel voor onze donateurs en voor ons. Daarnaast geeft ANBI ook strenge richtlijnen waarlangs gewerkt dient te worden door ons. Je vindt onze ANBI gegevens op onze ANBI-pagina. Meer informatie over ANBI vind je op de pagina van de Belastingdienst.

CBF-Erkenning

Sinds januari 2018 is Friendship Foundation door CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) erkend als goed doel. CBF geeft reflectie op ons werk. Wij blijven hierdoor in beweging en in ontwikkeling. Zo hebben wij in 2018 de gedragscode ingevoerd en de Theory of Change gebruikt bij het opzetten van ons praktijkonderwijs. In 2019 hebben we gezien dat ons werk goed resultaat boekte bij de Impactmeting.

De jaarlijkse controle van CBF houdt ons scherp om onze kwaliteit op peil te houden. Daarnaast geven wij -potentiele- donateurs de verzekering dat hun donatie besteed wordt, zoals beloofd is, want CBF zit met de neus bovenop ons werk! Klik hier om ons Erkenningspaspoort in te zien. 

Missie

Wij dromen van een samenleving waar iedereen gelijk is en waar ieders talent telt. 

Visie

Onze visie is om een veilige en betrokken gemeenschap te creëren voor de mensen met een beperking in Sri Lanka. Een gemeenschap waar onze doelgroepen zich veilig voelen om hun talenten te ontwikkelen en te mogen zijn wie ze zijn.

De praktische uitvoering

Wij bieden educatie aan mensen met een beperking en maatschappelijke inclusieprogramma’s in Sri Lanka. 

Op ons multidisciplinaire dagcentrum bieden we onderstaande zorg- en onderwijsvormen:

  1. Voor ernstig gehandicapte kinderen en jongeren bieden we dagopvang. 
  2. Voor kinderen met een lichte beperking bieden we speciaal onderwijs. 
  3. Friendship Foundation biedt praktijkonderwijs aan jongeren met een beperking. 

Binnen ons programma Inclusieve Samenleving bieden we een tweetal stromingen:

  1. Het programma “Disabled Friendly Community” biedt trainingen en voorlichting aan onze cliënten, hun ouders en de lokale gemeenschap om mensen met een beperking te laten integreren in de samenleving.
  2. We ondersteunen het netwerk voor professionals “Empowering Inclusion in Sri Lanka” om zo kennis te delen met elkaar en elkaar te leren kennen.

Kernwaarden

 

Kernwaarden geven richting aan onze visie en missie. Ze zijn de beginselen voor ons beleid binnen Friendship Foundation. De kernwaarden wijzen ons de weg die we willen volgen, om onze toekomst vorm te geven. De weg die we gaan is vaak beter zichtbaar voor ons, dan de eindbestemming waar die toe leidt. Wij werken met onze zusterorganisatie (DLFF) in Sri Lanka proces gestuurd in plaats van product gericht.

1. Transparantie
We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen!
Friendship Foundation draagt sinds 2018 het keurmerk van CBF, toezichthouder voor goede doelen in Nederland. Friendship Foundation werkt ook volgens de richtlijnen van ANBI (Belastingdienst). Onze zusterorganisatie in Sri Lanka heeft een registratie bij NGO-Secretariat, onder toezicht van het Sri Lankaanse Ministry of National Co-existence, Dialogue and Official languages.

2. Eigenaarschap
Friendship Foundation vindt eigenaarschap en zelfstandigheid essentieel als het gaat om duurzaamheid van haar werkzaamheden.
Eigenaarschap en zelfstandigheid geldt zowel voor de ontwikkeling van de zusterorganisatie in Sri Lanka als voor de betrokken cliënten in Sri Lanka.
De exit-strategie begint bij ons al voordat we aan een project beginnen.

3. Respect
Werken in twee culturen is een verrijking voor beide organisaties. Het is echter ook een doorgaand leerproces.
Wij werken met een kwetsbare doelgroep. Dit vraagt om een specifieke aanpak en respect. We werken ook keihard aan het respect van onze cliënten binnen de gemeenschap.

Richtlijnen

Ons beleid stippelen we uit langs de richtlijnen van -en nu een aantal afkortingen die hieronder toegelicht worden, zoals UN-CRPD, UN-SDG en #ECAF. Zo weten we dat ons werk een bijdrage levert aan een betere wereld. 

UN-CRPD

Friendship Foundation en haar zusterorganisatie, DLFF, houden bij ons werk de richtlijnen aan die opgesteld zijn door Committe on the Rights of People with Disabilities, onderdeel van de Verenigde Naties. Onze speciale aandacht gaat uit naar artikel 7: Kinderen met een beperking, artikel 8: Bewustmaking, artikel 19: zelfstandig wonen en deel uitmaken van de maatschappij, artikel 24: onderwijs, en artikel 27: Werkgelegenheid.  Het verdrag kun je hier lezen. 

Duurzame OntwikkelingsDoelen

Wij toetsen onze werkzaamheden aan de Duurzame OntwikkelingsDoelen die door de Verenigde Naties zijn opgesteld.

Je kunt hier lezen, hoe en waar wij hier inhoud aan geven in ons werk.

Every Child a Family

Friendship Foundation heeft de belofte van #EveryChildAFamily ondertekend. Voor ons is het erg belangrijk dat kinderen in een gezinssituatie opgroeien. Ons Multidisciplinair Centrum is er volledig op gericht dat onze clienten in een thuisomgeving opgroeien. Toch is het niet altijd mogelijk dat mensen met een beperking thuis blijven wonen. Friendship Foundation ondersteunt daarom ook een gehandicaptentehuis, een kleinschalige woongemeenschap voor gehandicapten. Actueel nieuws lees je op de Facebook pagina van Every Child A Family.

Word vandaag nog donateur!

MAAK NU HET VERSCHIL