Disclaimer en Privacy

Disclaimer & Privacy

Privacy Statement

Stichting Friendship Foundation
Sneeuwwater 2 3991 ME Houten
E-mail adres: kirsten@friendshipfoundation.nl
Webadres: www.friendshipfoundation.nl

KvK nummer: 34 22 30 79
ANBI: 81 45 92 338

Erkend door CBF

Friendship Foundation is een (ANBI) goede doelen stichting die door het bieden van onderdak, educatie, verzorging en ontwikkelingsmogelijkheden de leefomgeving van de bevolking op Sri Lanka wil verbeteren.

De website en nieuwsbrief zijn toegankelijk voor iedereen. Wij streven er naar om alle relevante informatie op de website te plaatsen.

Friendship Foundation houdt een Facebook-, Instagram- en LinkedIn pagina bij. Deze staan “Publiek” waardoor foto’s, teksten en commentaar openbaar zijn.

Wij bieden gemakkelijke betalingsmogelijkheden voor donaties en giften, via de online doneermodule van Geef.nl. (Voor het privacybeleid van Geef.nl verwijzen wij naar de website van deze organisatie.)

Friendship Foundation heeft een SSL certificaat, – het slotje in de internetbrowser-. Gegevensuitwisseling tussen onze website en bezoekers zijn hierdoor beveiligd.

De door Friendship Foundation verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Friendship Foundation legt gegevens over u vast, uitsluitend voor eigen gebruik, binnen het kader van onze doelen. Indien u geen informatie wilt ontvangen, dan kunt u uw gegevens laten blokkeren door ons hiervan op de hoogte te stellen via het e- mailadres: kirsten@friendshipfoundation.nl

Op de website, nieuwsbrief en social media van Friendship Foundation worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Het doel hiervan is om optimaal aan te kunnen sluiten bij de interesse van onze media-bezoekers. Deze informatie is slechts toegankelijk voor de media beheerders van Friendship Foundation.

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Friendship Foundation geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze organisaties. (Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.)

Foto’s, namen en citaten die wij gebruiken bij communicatie-uitingen zijn geplaatst na toestemming van de eigenaar. Personen, herkenbaar in beeld, hebben hiervoor toestemming verleend aan Friendship Foundation.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Friendship Foundation, dan kunt u deze schriftelijk stellen aan het bestuur van Friendship Foundation, kirsten@friendshipfoundation.nl

Wijzigingen

Friendship Foundation behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Controleert u daarom regelmatig het privacy statement van Friendship Foundation.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Friendship Foundation en de (eventuele) overige partijen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door ons gebruikte media en de daarop/daardoor verstrekte informatie.