Maatschappij

Samen bouwen aan een inclusieve samenleving

Maatschappij

Mensen met een beperking krijgen, tot onze spijt, nog altijd speciale aandacht, of juist te weinig aandacht.
Hoe mooi zou het zijn wanneer er een gemeenschap is waar iedereen welkom is en ieders talent telt?

Friendship Foundation verlegt regelmatig een klein steentje in een grote rivier. Iemand moet beginnen met het verleggen van de steentjes, zodat -generaties later- zoveel steentjes verlegd zijn, dat zij samen impact maken op hoe die grote rivier verder zal stromen.

Met ons programma “Bekend maakt Bemind” dragen wij bij aan de inclusieve samenleving. Een ingewikkeld onderwerp, helemaal in Sri Lanka.

 

 

Bekend maakt bemind

In de Sri Lankaanse cultuur zijn mensen met een beperking -en hun familie- amper geaccepteerd. Vanuit het geloof van vele Sri Lankanen heeft men de overtuiging dat door reïncarnatie men in een volgend leven beloond of gestraft kan worden voor daden in een eerder leven. Iemand met een beperking -of iemand uit zijn familie- kan, volgens die redenering, in een voorgaand leven iets verkeerds hebben gedaan. Voor ouders is dit een reden om hun kind verstopt te houden of naar een tehuis te brengen.

Friendship Foundation geeft voorlichting over ontwikkelingsachterstanden en beperkingen vanuit medisch perspectief, met respect van de culturele achtergrond. Ouders kunnen zo beter inspelen op de mogelijkheden en wensen van hun kinderen. Tijdens ‘veranda-bijeenkomsten’, dorpsvergaderingen en bijeenkomsten voor specifieke doelgroepen bieden wij, naast de voorlichting, ook praktische spelmomenten, waardoor de talenten van mensen met een beperking zichtbaar worden voor de lokale gemeenschap.

Ook stappen wij letterlijk met onze cliënten de maatschappij in. Zo leren sommige leerlingen om zelfstandig met de bus te reizen. Onze leerlingen gaan regelmatig mee naar de markt of tempel. we organiseren sport- en spelmiddagen met scholen uit de buurt.

 

Empowering inclusion in Sri Lanka

Met het programma “Empowering Inclusion in Sri Lanka” creëert Friendship Foundation een lokaal kennisnetwerk voor professionals. Deze professionals kunnen met elkaar kennis delen. We hopen dat op den duur dat dit netwerk zich hard zal maken voor een inclusieve samenleving. Wij geloven in “Raise Words, No Voices”.

 

Duurzame Onwikkelingsdoelen Verenigde Naties

Friendship Foundation onderschrijft de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Zo dragen wij een steentje bij aan een betere wereld. Daarnaast is het voor ons een fijne leidraad om ons werk duurzaam uit te voeren en te weten dat wat we doen ook relevant is. Lees meer over hoe wij met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen werken op de website van SDG Nederland.

Word vandaag donateur!

Dankzij ons werk…

…hebben wij in de afgelopen jaren veel mensen met een beperking en bejaarden een kans gegeven zichzelf te zijn in de Sri Lankaanse samenleving. . De één via onderwijs, de ander via sociale voorzieningen. Daarom blijven we ons inzetten voor iedereen die onze hulp kan gebruiken. Met jouw bijdrage kunnen wij hen een beter leven geven. Super bedankt!