Arbeidsparticipatie

Versterken van gezinnen met een gezinslid dat een beperking heeft.

Arbeidsparticipatie

Ampara District, in het oosten van Sri Lanka is een plattelands regio. Het wordt wel de rijstschuur van Sri Lanka genoemd.
Het is één van de armste regio’s in Sri Lanka, 20% van de bevolking leeft onder de armoede grens (WereldBank 2016).
De bevolking heeft erg geleden onder de burgeroorlog die woedde tussen de Tamil Tijgers en het regeringsleger (1983 – 2009).
Oorlogslachtoffers, verkeersongelukken, ondervoeding, ‘huis-tuin-keuken-ongelukjes’ en aangeboren beperkingen zorgen er voor dat er 16.453 personen met een beperking leven in Ampara District (Census of Population and Housing 2012).
Friendship Foundation wil gedurende 5 jaar een pilot draaien waarin 100 getalenteerde mensen met een beperking ondersteuning krijgen (met name door training en coöperatief werken) om te kunnen participeren binnen het arbeidssysteem in Sri Lanka. 

 

Inclusive Society by Economic Development

Friendship Foundation zal in 2020 een proeftuin starten. Gedurende vijf jaar worden 100 mensen met een beperking, tussen de 18 en 45 jaar, 40% vrouw en 60% man, begeleid en gestimuleerd om deel te nemen aan het arbeidsproces. 

Deze groep gehandicapten met potentie kan een goede bijdrage leveren aan de lokale economie.
En als gezinslid kunnen zij bijdragen aan het gezinsinkomen.

Na een selectieprocedure zal de groep een opleiding krijgen om succesvol te kunnen ondernemen. Indien noodzakelijk ondersteunen wij bij de aanschaf van inventaris of het realiseren van een werkplek.  

We creëren een netwerk van ondernemers (met en zonder beperking). Zo versterken we het individuele ondernemerschap door een coöperatieve samenwerking.
Daarnaast ondersteunen we de ondernemers bij het opzetten van een afzetmarkt.

Duurzame Onwikkelingsdoelen Verenigde Naties

Friendship Foundation onderschrijft de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Zo dragen wij een steentje bij aan een betere wereld. Daarnaast is het voor ons een fijne leidraad om ons werk duurzaam uit te voeren en te weten dat wat we doen ook relevant is. Lees meer over hoe wij met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen werken op de website van SDG Nederland.

Word vandaag donateur!

Dankzij ons werk…

…hebben wij in de afgelopen jaren veel mensen met een beperking en bejaarden een kans gegeven zichzelf te zijn in de Sri Lankaanse samenleving. . De één via onderwijs, de ander via sociale voorzieningen. Daarom blijven we ons inzetten voor iedereen die onze hulp kan gebruiken. Met jouw bijdrage kunnen wij hen een beter leven geven. Super bedankt!