Erkend goed doel

Wij laten de kwaliteit van ons werk graag toetsen door onafhankelijke en gerenommeerde instanties. Dit geeft ons een leidraad waarlangs wij ons werk kunnen uitvoeren. Donateurs kunnen er zeker van zijn dat hun gift goed besteed wordt. De Friendship Foundation heeft een ANBI registratie en een CBF erkenning. Ook houden wij ons aan richtlijnen die o.a. zijn opgesteld door de Verenigde Naties.

Sinds januari 2018 is Friendship Foundation door Centraal Bureau Fondsenwerving(CBF) erkend als goed doel. Het CBF is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op het inzamelen van geld voor goede doelen. U kunt u erop vertrouwen, dat wij de strenge beoordeling door het onafhankelijke CBF hebben doorstaan. Uw donatie aan ons draagt daadwerkelijk bij aan een betere wereld, omdat wij zorgvuldig omgaan met elke euro, verantwoording afleggen en ons jaarlijks verplicht onafhankelijk laten controleren. Klik hier om ons erkenningspaspoort te zien.

De Belastingdienst heeft in 2008 Friendship Foundation aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent belastingvoordeel voor onze donateurs en voor ons. We hoeven geen belasting te betalen over nalatenschappen of schenkingen. Uw geld wordt dus helemaal gebruikt om ons werk te steunen! Bovendien kunt u als donateur zelf uw gift aftrekken van de inkomstenbelasting. Meer informatie over ANBI vind je op de pagina van de Belastingdienst. 

         Richtlijnen

Ons beleid stippelen we uit langs de richtlijnen van de:
– United Nations – Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UN-CRPD)
– United Nations – Sustainable Development Goals (UN-SDG)
– Every Child a Family (ECAF)
Zo weten we dat ons werk een bijdrage levert aan een betere wereld.

 

Friendship Foundation en haar zusterorganisatie, DLFF houden bij ons werk de richtlijnen aan die opgesteld zijn door Committe on the Rights of People with Disabilities, onderdeel van de Verenigde Naties. Onze speciale aandacht gaat uit naar artikel 7: Kinderen met een beperking, artikel 8: Bewustmaking, artikel 19: zelfstandig wonen en deel uitmaken van de maatschappij, artikel 24: onderwijs, en artikel 27: Werkgelegenheid. Het verdrag kan je hier lezen. 

Wij toetsen onze werkzaamheden aan de Duurzame Ontwikkelings Doelen die door de Verenigde Naties zijn opgesteld.
01. Geen armoede
02. Geen honger
03. Goede gezondheid en welzijn
04. Kwaliteitsonderwijs
08. Waardig werk en economische groei
10. Ongelijkheid verminderen
17. Partnerschap om de doelstellingen te bereiken
Je kunt hier lezen, hoe en waar wij hier inhoud aan geven in ons werk

Friendship Foundation heeft de belofte van Every Child A Family ondertekend. Voor ons is het erg belangrijk dat kinderen in een gezinssituatie opgroeien. Ons Multidisciplinair Centrum is er volledig op gericht dat onze clienten in een thuisomgeving opgroeien. Toch is het niet altijd mogelijk dat mensen met een beperking thuis blijven wonen. Friendship Foundation ondersteunt daarom ook een gehandicaptentehuis, een kleinschalige woongemeenschap voor gehandicapten. Actueel nieuws lees je op de Facebook pagina van Every Child A Family.

Word vandaag donateur!

Dankzij ons werk…

…hebben wij in de afgelopen jaren veel mensen met een beperking en bejaarden een kans gegeven zichzelf te zijn in de Sri Lankaanse samenleving. . De één via onderwijs, de ander via sociale voorzieningen. Daarom blijven we ons inzetten voor iedereen die onze hulp kan gebruiken. Met jouw bijdrage kunnen wij hen een beter leven geven. Super bedankt!