CBF, Friendship Foundation

CBF erkent Friendship Foundation.

CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) erkent Friendship Foundation.

We zeggen wat we doen, we doen wat we zeggen én we laten controleren wat we zeggen en wat we doen!

CBF Friendship FoundationWe zijn er trots op dat Friendship Foundation sinds januari 2018 een Erkend Goed Doel is. Dit betekent dat we bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro en verantwoording afleggen. Toezichthouder CBF controleert dit.

Friendship Foundation is niet uniek als we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Gelukkig zijn er vele Particulier Initiatieven die, net als wij, prachtig werk verrichten in ontwikkelingslanden. Friendship Foundation onderscheidt zich door haar werkzaamheden te laten controleren. In Nederland door de toezichthouder CBF en in Sri Lanka door National Secretariat Non Governmental Organizations.

Erkenning door het Centraal Bureau Fondsenwerving is niet noodzakelijk om goed werk te verrichten. Toch hebben wij voor deze erkenning gekozen. Het Bureau is niet alleen een toezichthouder. CBF geeft goede doelen ook de mogelijkheid om zich inhoudelijk verder te professionaliseren. Als klein Particulier Initiatief wil Friendship Foundation kwalitatief goed werk leveren, CBF biedt ons hiervoor een leidraad en reikt ons een praktische hand.
Door de erkenning garanderen we onze donateurs dat we zorgvuldig omgaan met hun donatie, zoals met hen is afgesproken. CBF houdt hier toezicht op.
Friendship Foundation voldeed om te beginnen aan de strenge toelatingseisen. Vanaf nu zal CBF ons jaarlijks door middel van hun basistoets controleren. Gemiddeld eens in de drie jaar wordt onze werkwijze uitgebreid getoetst. Naar aanleiding van hun bevindingen, kan – indien noodzakelijk- Friendship Foundation haar koers bijstellen. Zo blijft de kwaliteit die wij van onszelf en die onze donateurs van Friendship Foundation verwachten van hoog niveau!

Friendship Foundation is al jaren door de Belastingdienst geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Wanneer een goed doel een ANBI-registratie heeft, kan dit fiscaal voordeel bieden voor de donateur. Een registratie verkrijgt het goede doel wanneer –even heel kort door de bocht- op de website een jaarverslag, financiële verantwoording en het beleidsplan worden gepubliceerd. ANBI zegt nog niets over de kwaliteit van de werkzaamheden die de stichting verricht. Die kwaliteit wordt getoetst door het CBF.

Donateurs van Friendship Foundation weten nu dat hun donatie besteed wordt conform de richtlijnen van CBF en dat hun donatie fiscaal voordeel kan geven.

Meer weten: Gerust Geven

Wilde Ganzen Friendship Foundation

Samenwerking met Wilde Ganzen

Wilde Ganzen ondersteunt Friendship Foundation

Wat was het geweldig nieuws toen we hoorden dat onze aanvraag volledig gehonoreerd werd!

Wilde Ganzen Friendship FoundationWilde Ganzen zal komend jaar de door onze ingezamelde fondsen verdubbelen! Dat betekent dat als jij een donatie doet, deze met 50% wordt vermeerderd.

Met de donaties zorgen wij er voor dat de vaktraining op Sarana Education verder verdiept en uitgebreid wordt. Daarnaast zijn wij aan het sparen voor een nieuwe bus.
Sarana Education is een dagcentrum voor kinderen met een beperking in Oost Sri Lanka. Kind, gezin, maatschappij staan centraal. Op Sarana leert elk kind wat binnen de persoonlijke mogelijkheden ligt besloten: Zelfredzaamheid, sociale vaardigheden, huishoudelijke taken, schoolse vaardigheden. Dit betekent bij het ene kind dat het met liefde verzorgd wordt en dat een ander kind boodschappen leert doen of leert pottenbakken.  Het gezin wordt betrokken bij ons onderwijs. Onderwijs en opvoeding zijn één voor ons. Daarnaast krijgt het gezin de mogelijkheid om de financiële situatie te verbeteren, als het kind op Sarana Education is. Bekend maakt bemind! Daarom stappen wij met grote regelmaat met onze kinderen de maatschappij is. Ontmoeten is daarbij het sleutelwoord! Wilde Ganzen ondersteunt al onze werkzaamheden om actief met kind, gezin en maatschappij te kunnen werken en om ons team van 10 mensen verder te ontwikkelen.
We worden ook ondersteund door Wilde Ganzen bij de fondsenwerving voor onze nieuwe bus. Elke dag worden de 27 kinderen van Sarana Education ‘s ochtends thuis opgehaald en aan het einde van de dag weer thuisgebracht. De huidige bus is 15 jaar oud en rijdt dagelijks ongeveer 150 km, vaak over hobbelige, zandweggetjes.

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Dat doet de organisatie door kennis en ervaring te delen en financiële middelen beschikbaar te stellen. Kennis deelde Wilde Ganzen al sinds 2016 met ons. Samen met onze project manager in Sri Lanka hebben wij het online leerprogramma ‘lokale fondsenwerving’ gevolgd (Change the Game Academy). Lokale fondsenwerving is cruciaal voor de duurzaamheid van onze projecten. Wij zijn erg dankbaar dat we nu ook in financiële zin ondersteund worden.

Meer weten?
Symposium Wilde Ganzen, waar Friendship Foundation deel nam aan een paneldiscussie.
Wilde Ganzen
Change the Game Academy
Sarana Education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampara Dagcentrum Friendship Foundation

Bouw nieuw Dagcentrum gestart!

De bouw van ons nieuwe dagcentrum is gestart!

Ampara Dagcentrum Friendship Foundation Maart jl. meldden wij al op onze website dat General Hospital Ampara en het Ministry of Health een concreet plan hadden voAmpara Dagcentrum Friendship Foundation or het gezamenlijk opzetten van een dagcentrum voor kinderen met een beperking. De bouw van een nieuw gebouw kwam dichterbij!

General Hospital vroeg ons om partner bij dit project te worden. Daar hoefden we niet lang over na te denken. De afgelopen 5 jaar hebben we een zee aan kennis opgedaan op Sarana Education en deze kennis willen we graag delen.

Afgelopen juli werd de eerste steen gelegd, waarmee de bouw officieel werd ingeluid. Naar alle waarschijnlijkheid zal de opening van het centrum plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2018. Binnenkort zullen wij beginnen met het trainen van het personeel. Ms. Ranjani, hoofd van Sarana Education, zal twee wekelijks een workshop verzorgen. Daarnaast zal het nieuwe team stage komen lopen op Sarana Education.

Het nieuws van het nieuwe centrum gaat als een lopend vuurtje door Ampara. De eerste inschrijvingen van kinderen zijn al binnen!

Ampara Dagcentrum Friendship Foundation In 2012 zijn we gestart met Sarana Education, een dagcentrum voor zorg en dagbesteding voor kinderen met een beperking. Onvoorstelbaar snel zag je vooruitgang bij de kinderen, die vaak al boven de 8 jaar waren, maar nog nooit op school waren geweest. Sommige kinderen stroomden door naar Speciaal Onderwijs, anderen gingen aan de slag in de dagbesteding. Zij leren tuinieren, huishoudelijke taken, leren in onze pottenbakkerij of lopen stage bij een lokaal winkeltje. De ouders zijn blij verrast als hun kind lekker meedraait in de thuissituatie. Daarnaast verbetert hun financiële (doordat hun kind wordt opgevangen) en sociale situatie.

Naast de kleine leefgemeenschap van school en thuis, richten wij ons ook op de grotere leefgemeenschap: de buurt, het dorp. We geven voorlichting over beperkingen en we laten onze kinderen meedoen met maatschappelijke activiteiten.

Wij zullen regelmatig updates geven over de voortgang van dit mooie nieuwe project.

Nieuwsbrief april 2017

RanjaniDe Nieuwsbrief ligt weer voor je klaar! Dit keer besteden we aandacht de opleiding die Ms. Ranjani volgt. Zij is hoofd van Sarana Education.
We hadden bezoek uit Sri Lanka met een bijzondere boodschap!
Friendship Foundation is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI. Dit heeft fiscaal voordeel voor de donateur, en geeft ons een fijne richtlijn om transparant en professioneel onze werkzaamheden te verrichten.
Tot slot een kijkje in de keuken van Sarana Bejaardentehuis.
Veel leesplezier!

 

 

 

 

Sarana Education juf met kinderen

Juf naar school! Het verhaal van een power woman

Ranjani

Ranjani; manager, juf en Power Woman!

Ranjani is manager en juf van Sarana Education, ons centrum voor dagopvang en dagbesteding voor kinderen met een beperking in Sri Lanka.

Zomaar een zinnetje… Het vertelt niets over hoe ontzettend blij wij zijn met Ranjani’s jarenlange liefdevolle aandacht voor de bewoners en leerlingen van Sarana Zorginstelling.
Ranjani werkt sinds 2007 voor Friendship Foundation. Ze begon als juf van het activiteitenprogramma voor de bewoners van Sarana Gehandicaptentehuis. Sindsdien komt ze elke dag om te knutselen, te zingen en te dansen met de volwassen vrouwen, haar babytje nam ze mee. Haar dochtertje, Dinithi, werd vertroeteld door de bewoonsters.
Dat is allemaal niet heel van zelf sprekend. In Sri Lanka is het niet zo gebruikelijk dat je je inzet voor gehandicapten en dat je je kindje zo vrij laat opgroeien met gehandicapten. Vanuit cultureel oogpunt, worden mensen met een beperking vaak weggestopt en zijn ze achtergesteld in de Sri Lankaanse maatschappij.
Ranjani houdt van de bewoners en leerlingen van Sarana Zorginstelling en haar dochtertje, inmiddels ruim 10, is een kleine Ranjani in hart en nieren!

Dinithi

Dinithi, dochtertje van Ranjani, is bijna elke dag op Sarana te vinden en helpt dan graag mee.

Als kleuterjuf kon zij heel veel bereiken met de vrouwen van het gehandicaptenhuis. Ze vond echter zelf dat ze zich verder moest ontwikkelen. Wij vonden het geweldig dat zij zo leergierig was! Daarom bood Friendship Foundation haar een cursus aan die haar opleidde tot maatschappelijkwerkster gespecialiseerd in de gehandicaptenzorg. Die cursus was niet om de hoek… Ze moest twee keer per maand, twee jaar lang, een dag naar Colombo. Even vlug: 350 km – ruim 10 uur rijden. Dat staat qua tijd ongeveer gelijk aan Utrecht – Milaan en qua afstand is het ongeveer Groningen – Maastricht. Kwaliteit van de wegen… niet te vergelijken!
Ranjani ging op vrijdag met de nachtbus van Ampara (oost Sri Lanka) naar Colombo (west Sri Lanka), volgde op zaterdag haar cursus, stapte vervolgens weer in de nachtbus van zaterdag, had zondag vrij en werkte fulltime op Sarana!
Wauw!!! Dat noemen wij een Power Woman!

Inmiddels was Sarana Education in 2012 gestart. Ranjani kreeg de leiding over 4 leerkrachten en 3 beroepsondersteuners. Ze bleef oog en oor houden voor het wel en wee van de bewoonsters van Sarana Gehandicaptentehuis en bracht haar personeel de nodige kennis rondom het werken met gehandicapten bij, zodat ons team kundig en met passie met de kinderen van Sarana Education kon werken.
De kinderen van Sarana Education leren veel en snel! Wat begon als een dagopvangcentrum is nu uitgebreid met een dagbestedingscentrum. De eerste leerling is doorgestroomd naar het speciaal onderwijs en er loopt een jongen stage in een communication shopje. Fantastisch werk van Ranjani, haar juffen Malkanthi, Radeesha, Inoka, Chathurandanee en haar beroepsondersteuners Pradeep, Kusumalatha en Chandrawathee.

Regelmatig volgt ons personeel cursussen, die gericht zijn op het leren herkennen van en leren omgaan met de mogelijkheden van onze kinderen. Zinvolle cursussen waar we zeker mee doorgaan. Toch heeft Ranjani een plan met ons gedeeld! Zij wil een training volgen om leerkracht speciaal onderwijs te worden. Haar redenatie is dat zij dan een leerproces op gang kan brengen binnen haar team en dat dat continue doorgang kan krijgen, omdat zij elke dag met ze samenwerkt.
Fantastisch idee! Friendship Foundation zal haar deze training graag aanbieden!
Daar gaat ze weer, onze Power Woman, op vrijdags 10 uur met de nachtbus naar Colombo, op zaterdags haar cursus volgen en meteen weer ruim 10 uur met de nachtbus weer terug naar huis.
Thuis, waar oma op haar dochtertje past, omdat haar man gelegerd is in het noorden van Sri Lanka. Thuis, waar op zondag rap-rap alle huishoudelijke taakjes verricht moeten worden, omdat Ranjani 5 dagen per week van 7 uur ‘s ochtends tot 4 uur ‘s middags werkt op Sarana.

Wij hebben diep respect voor Ranjani. Wij zijn intens dankbaar dat zij zich zo enorm in wil zetten voor Friendship Foundation. Zonder haar en haar gepassioneerde team in Sri Lanka, zouden we nooit het verschil kunnen maken voor de de gehandicapte kinderen van Sarana.

 

 

Raad van Toezicht en Bestuur

Bezoek uit Sri Lanka, met prachtig nieuws.

Afgelopen februari hadden we bezoek van onze samenwerkingspartner General Hospital Ampara en ze brachten heel mooi nieuws!

Het waren een paar mooie dagen met Medical Director dr. Jayasinghe, dr. Sampath en dr. Lahiru in Nederland, met bijzonder nieuws. 

Raad van Toezicht en Bestuur

Sri Lankaans bezoek met Raad van Toezicht en Bestuur bij elkaar.

We bezochten de molens van Zaanse Schans, beleefden de VOC-tijd bij de Batavia en struinden door kleine straatjes in Amsterdam.
In Zwolle aten we met een paar oud-vrijwilligers en haalden vele herinneringen op van hun vrijwilligerswerk op Sarana.

Het bezoek bestond echter niet louter en alleen uit sightseeing. We namen ook de tijd om ons gezamenlijke project Bird’s Nest, opvanghuis voor misbruikte kinderen, te bespreken.
Dr. Jayasinghe is ook voorzitter van Sarana Zorginstelling, waar Sarana Gehandicaptentehuis en Sarana Education onder vallen. De voortgang van deze mooie projecten werd ook besproken.

Het was ook een uitgelezen mogelijkheid om de Raad van Toezicht en het Bestuur aan de Sri Lankaanse bezoekers voor te stellen. We dronken een gezellig drankje in het oudste café van Amsterdam en daar kwam -toch een beetje out of the blue- het fantastische nieuws!
De Sri Lankaanse overheid heeft toestemming gegeven voor het starten van een tweede dagopvangcentrum, in Ampara! De bouwtekeningen zijn goedgekeurd en de bouw zal gefinancierd worden door de overheid. General Hospital Ampara zal bij dit nieuwe project onze partnerorganisatie zijn en zal zorgdragen voor alle vaste kosten. Onze rol: wij zijn gevraagd om de kennis die we hebben opgedaan in Sarana Education te delen en een kleine financiele ondersteuning bij de start te geven.

Plattegrond dagopvang Ampara

Plattegrond dagopvangcentrum Ampara

Het is een groot compliment! Vijf jaar geleden was de overheid nog enigszins sceptisch over ons idee om kinderen met een beperking op te vangen met het doel om hun talenten te ontwikkelen. De overheid was benieuwd of de financiële en sociale situatie van de gezinnen zou verbeteren als hun kind op Sarana was.
Ze zouden het observeren en wij konden onze gang gaan, was de boodschap 5 jaar geleden.
De resultaten waren goed! De kinderen ontwikkelden hun talenten en de thuissituatie verbeterde in velerlei opzicht. De overheid was trots op Sarana Education. General Hospital Ampara heeft de aanvraag tot de start van een dagopvangcentrum ingediend bij de overheid en Friendship Foundation gevraagd om te participeren. We gaan onze schouders er onder zetten. Het wordt wederom een prachtig project.

Maar geduld… Momenteel staat het alleen nog op papier… de bouw staat gepland voor ‘ergens dit jaar’. Dat zou best pas volgend jaar kunnen worden… Voor we het in gebruik kunnen nemen, zijn we waarschijnlijk zo twee jaar verder. Die tijd hebben we en nemen we er graag voor!

Sarana Education Rashmika

Wij zijn trots op Rashmika!

Wij zijn trots op Rashmika!

Sarana Education Rashmika

Rashmika toen hij net op Sarana kwam, een ontwapend knulletje!

Special Education Unit Rashmika

Rashmika als een blije puber met zijn juf in het Speciaal Onderwijs

Rashmika is een lichamelijk gehandicapte jongen, met een gemiddelde intelligentie en een enorm doorzettingsvermogen, hij woont in Uhana, een plaatsje in Oost Sri Lanka. Hij kwam in 2008 naar Sarana Gehandicaptentehuis, maar niet om daar te wonen. Zijn moeder moest dienen in het leger –de burgeroorlog woedde toen nog in het gebied waar The Friendship Foundation haar projecten heeft- en ze zocht dagopvang voor haar zoontje. Vanwege zijn handicap kon hij het reguliere onderwijs niet volgen, hij zat thuis… Rashmika kwam vanaf die dag elke dag naar Sarana Gehandicaptentehuis, deed enthousiast mee met het activiteitenprogramma en leerde zo de beginselen van lezen, schrijven en rekenen. ’s Avonds en in het weekend was Rashmika gezellig thuis, bij zijn ouders en broertje.
Rashmika was de jongen die ons op het idee bracht om een dagopvangcentrum voor kinderen met een beperking te starten. Er moesten toch meer gezinnen zijn, waar ouders voor dezelfde problemen stonden als de ouders van Rashmika. Met goedvinden van de Sri Lankaanse overheid, startten we in 2013 Sarana Education. Een dagopvangcentrum waar momenteel 27 kinderen met een beperking vijf dagen per week liefdevol worden opgevangen en zich kunnen ontwikkelen. (En we hebben een wachtlijst!)
Terug naar Rashmika. Hij heeft een ambitie: zijn eigen winkeltje! En wie ambitieus is, zet zijn schouders eronder om zijn doel te behalen, Rashmika dus ook. Zijn ouders en zijn juffen in Sarana Education hielpen hem daarbij, met veel liefde en kennis. Rashmika is nu 16, met gemak rekent hij uit hoeveel 3258 + 1587 is. Hij heeft zelf een speech geschreven en heeft die voorgedragen tijdens het 10-jarig bestaan van The Friendship Foundation. En nu is hij toegelaten tot een klas voor Speciaal Onderwijs, een stap dichter bij zijn eigen winkeltje!

Rashmika, jongen, wat zijn we ongelooflijk trots op jou!!
Wij blijven Rashmika volgen en daar waar nodig ondersteunen, zodat we over een paar jaar bij hem in zijn winkeltje iets kunnen kopen!

Sarana Education maakt het verschil voor kinderen als Rashmika en hun familie.

Op Sarana begeleiden we kinderen spelenderwijs naar een zelfstandigheid die past binnen hun mogelijkheden. Dat komt thuis goed van pas! Wanneer het kind op Sarana is, kunnen ouders werken, waardoor de financiële situatie zichtbaar verbetert. The Friendship Foundation geeft voorlichting over de mogelijkheden van kinderen met een beperking en daarnaast stappen we letterlijk elke maand met onze kinderen de maatschappij in. Op deze wijze zal een handicap sociaal meer geaccepteerd worden.

The Friendship Foundation en Sarana Education hebben je steun hard nodig om samen te kunnen bouwen aan de toekomst van Sarana Education en kinderen als Rashmika een toekomst te geven! 

De Kracht van Vriendschap
Kunnen wij op je steun rekenen? Doneer nu voor Sarana Education!

Friendship Foundation

Nieuwsbrief december 2016

Wij wensen je veel leesplezier met de nieuwsbrief van the Friendship Foundation!

img_8027In deze nieuwsbrief van de Friendship Foundation vertellen we je graag over “Change the Game Academy”,  het e-learning programma van Wilde Ganzen, waarmee we beleid maken voor de lokale fondsenwerving in Sri Lanka.
Verder vragen we wie ons team komt versterken als fondsenwerver!