Ampara Dagcentrum Friendship Foundation

Bouw nieuw Dagcentrum gestart!

De bouw van ons nieuwe dagcentrum is gestart!

Ampara Dagcentrum Friendship Foundation Maart jl. meldden wij al op onze website dat General Hospital Ampara en het Ministry of Health een concreet plan hadden voAmpara Dagcentrum Friendship Foundation or het gezamenlijk opzetten van een dagcentrum voor kinderen met een beperking. De bouw van een nieuw gebouw kwam dichterbij!

General Hospital vroeg ons om partner bij dit project te worden. Daar hoefden we niet lang over na te denken. De afgelopen 5 jaar hebben we een zee aan kennis opgedaan op Sarana Education en deze kennis willen we graag delen.

Afgelopen juli werd de eerste steen gelegd, waarmee de bouw officieel werd ingeluid. Naar alle waarschijnlijkheid zal de opening van het centrum plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2018. Binnenkort zullen wij beginnen met het trainen van het personeel. Ms. Ranjani, hoofd van Sarana Education, zal twee wekelijks een workshop verzorgen. Daarnaast zal het nieuwe team stage komen lopen op Sarana Education.

Het nieuws van het nieuwe centrum gaat als een lopend vuurtje door Ampara. De eerste inschrijvingen van kinderen zijn al binnen!

Ampara Dagcentrum Friendship Foundation In 2012 zijn we gestart met Sarana Education, een dagcentrum voor zorg en dagbesteding voor kinderen met een beperking. Onvoorstelbaar snel zag je vooruitgang bij de kinderen, die vaak al boven de 8 jaar waren, maar nog nooit op school waren geweest. Sommige kinderen stroomden door naar Speciaal Onderwijs, anderen gingen aan de slag in de dagbesteding. Zij leren tuinieren, huishoudelijke taken, leren in onze pottenbakkerij of lopen stage bij een lokaal winkeltje. De ouders zijn blij verrast als hun kind lekker meedraait in de thuissituatie. Daarnaast verbetert hun financiële (doordat hun kind wordt opgevangen) en sociale situatie.

Naast de kleine leefgemeenschap van school en thuis, richten wij ons ook op de grotere leefgemeenschap: de buurt, het dorp. We geven voorlichting over beperkingen en we laten onze kinderen meedoen met maatschappelijke activiteiten.

Wij zullen regelmatig updates geven over de voortgang van dit mooie nieuwe project.

Nieuwsbrief april 2017

RanjaniDe Nieuwsbrief ligt weer voor je klaar! Dit keer besteden we aandacht de opleiding die Ms. Ranjani volgt. Zij is hoofd van Sarana Education.
We hadden bezoek uit Sri Lanka met een bijzondere boodschap!
Friendship Foundation is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI. Dit heeft fiscaal voordeel voor de donateur, en geeft ons een fijne richtlijn om transparant en professioneel onze werkzaamheden te verrichten.
Tot slot een kijkje in de keuken van Sarana Bejaardentehuis.
Veel leesplezier!

 

 

 

 

Sarana Education juf met kinderen

Juf naar school! Het verhaal van een power woman

Ranjani

Ranjani; manager, juf en Power Woman!

Ranjani is manager en juf van Sarana Education, ons centrum voor dagopvang en dagbesteding voor kinderen met een beperking in Sri Lanka.

Zomaar een zinnetje… Het vertelt niets over hoe ontzettend blij wij zijn met Ranjani’s jarenlange liefdevolle aandacht voor de bewoners en leerlingen van Sarana Zorginstelling.
Ranjani werkt sinds 2007 voor Friendship Foundation. Ze begon als juf van het activiteitenprogramma voor de bewoners van Sarana Gehandicaptentehuis. Sindsdien komt ze elke dag om te knutselen, te zingen en te dansen met de volwassen vrouwen, haar babytje nam ze mee. Haar dochtertje, Dinithi, werd vertroeteld door de bewoonsters.
Dat is allemaal niet heel van zelf sprekend. In Sri Lanka is het niet zo gebruikelijk dat je je inzet voor gehandicapten en dat je je kindje zo vrij laat opgroeien met gehandicapten. Vanuit cultureel oogpunt, worden mensen met een beperking vaak weggestopt en zijn ze achtergesteld in de Sri Lankaanse maatschappij.
Ranjani houdt van de bewoners en leerlingen van Sarana Zorginstelling en haar dochtertje, inmiddels ruim 10, is een kleine Ranjani in hart en nieren!

Dinithi

Dinithi, dochtertje van Ranjani, is bijna elke dag op Sarana te vinden en helpt dan graag mee.

Als kleuterjuf kon zij heel veel bereiken met de vrouwen van het gehandicaptenhuis. Ze vond echter zelf dat ze zich verder moest ontwikkelen. Wij vonden het geweldig dat zij zo leergierig was! Daarom bood Friendship Foundation haar een cursus aan die haar opleidde tot maatschappelijkwerkster gespecialiseerd in de gehandicaptenzorg. Die cursus was niet om de hoek… Ze moest twee keer per maand, twee jaar lang, een dag naar Colombo. Even vlug: 350 km – ruim 10 uur rijden. Dat staat qua tijd ongeveer gelijk aan Utrecht – Milaan en qua afstand is het ongeveer Groningen – Maastricht. Kwaliteit van de wegen… niet te vergelijken!
Ranjani ging op vrijdag met de nachtbus van Ampara (oost Sri Lanka) naar Colombo (west Sri Lanka), volgde op zaterdag haar cursus, stapte vervolgens weer in de nachtbus van zaterdag, had zondag vrij en werkte fulltime op Sarana!
Wauw!!! Dat noemen wij een Power Woman!

Inmiddels was Sarana Education in 2012 gestart. Ranjani kreeg de leiding over 4 leerkrachten en 3 beroepsondersteuners. Ze bleef oog en oor houden voor het wel en wee van de bewoonsters van Sarana Gehandicaptentehuis en bracht haar personeel de nodige kennis rondom het werken met gehandicapten bij, zodat ons team kundig en met passie met de kinderen van Sarana Education kon werken.
De kinderen van Sarana Education leren veel en snel! Wat begon als een dagopvangcentrum is nu uitgebreid met een dagbestedingscentrum. De eerste leerling is doorgestroomd naar het speciaal onderwijs en er loopt een jongen stage in een communication shopje. Fantastisch werk van Ranjani, haar juffen Malkanthi, Radeesha, Inoka, Chathurandanee en haar beroepsondersteuners Pradeep, Kusumalatha en Chandrawathee.

Regelmatig volgt ons personeel cursussen, die gericht zijn op het leren herkennen van en leren omgaan met de mogelijkheden van onze kinderen. Zinvolle cursussen waar we zeker mee doorgaan. Toch heeft Ranjani een plan met ons gedeeld! Zij wil een training volgen om leerkracht speciaal onderwijs te worden. Haar redenatie is dat zij dan een leerproces op gang kan brengen binnen haar team en dat dat continue doorgang kan krijgen, omdat zij elke dag met ze samenwerkt.
Fantastisch idee! Friendship Foundation zal haar deze training graag aanbieden!
Daar gaat ze weer, onze Power Woman, op vrijdags 10 uur met de nachtbus naar Colombo, op zaterdags haar cursus volgen en meteen weer ruim 10 uur met de nachtbus weer terug naar huis.
Thuis, waar oma op haar dochtertje past, omdat haar man gelegerd is in het noorden van Sri Lanka. Thuis, waar op zondag rap-rap alle huishoudelijke taakjes verricht moeten worden, omdat Ranjani 5 dagen per week van 7 uur ‘s ochtends tot 4 uur ‘s middags werkt op Sarana.

Wij hebben diep respect voor Ranjani. Wij zijn intens dankbaar dat zij zich zo enorm in wil zetten voor Friendship Foundation. Zonder haar en haar gepassioneerde team in Sri Lanka, zouden we nooit het verschil kunnen maken voor de de gehandicapte kinderen van Sarana.

 

 

Raad van Toezicht en Bestuur

Bezoek uit Sri Lanka, met prachtig nieuws.

Afgelopen februari hadden we bezoek van onze samenwerkingspartner General Hospital Ampara en ze brachten heel mooi nieuws!

Het waren een paar mooie dagen met Medical Director dr. Jayasinghe, dr. Sampath en dr. Lahiru in Nederland, met bijzonder nieuws. 

Raad van Toezicht en Bestuur

Sri Lankaans bezoek met Raad van Toezicht en Bestuur bij elkaar.

We bezochten de molens van Zaanse Schans, beleefden de VOC-tijd bij de Batavia en struinden door kleine straatjes in Amsterdam.
In Zwolle aten we met een paar oud-vrijwilligers en haalden vele herinneringen op van hun vrijwilligerswerk op Sarana.

Het bezoek bestond echter niet louter en alleen uit sightseeing. We namen ook de tijd om ons gezamenlijke project Bird’s Nest, opvanghuis voor misbruikte kinderen, te bespreken.
Dr. Jayasinghe is ook voorzitter van Sarana Zorginstelling, waar Sarana Gehandicaptentehuis en Sarana Education onder vallen. De voortgang van deze mooie projecten werd ook besproken.

Het was ook een uitgelezen mogelijkheid om de Raad van Toezicht en het Bestuur aan de Sri Lankaanse bezoekers voor te stellen. We dronken een gezellig drankje in het oudste café van Amsterdam en daar kwam -toch een beetje out of the blue- het fantastische nieuws!
De Sri Lankaanse overheid heeft toestemming gegeven voor het starten van een tweede dagopvangcentrum, in Ampara! De bouwtekeningen zijn goedgekeurd en de bouw zal gefinancierd worden door de overheid. General Hospital Ampara zal bij dit nieuwe project onze partnerorganisatie zijn en zal zorgdragen voor alle vaste kosten. Onze rol: wij zijn gevraagd om de kennis die we hebben opgedaan in Sarana Education te delen en een kleine financiele ondersteuning bij de start te geven.

Plattegrond dagopvang Ampara

Plattegrond dagopvangcentrum Ampara

Het is een groot compliment! Vijf jaar geleden was de overheid nog enigszins sceptisch over ons idee om kinderen met een beperking op te vangen met het doel om hun talenten te ontwikkelen. De overheid was benieuwd of de financiële en sociale situatie van de gezinnen zou verbeteren als hun kind op Sarana was.
Ze zouden het observeren en wij konden onze gang gaan, was de boodschap 5 jaar geleden.
De resultaten waren goed! De kinderen ontwikkelden hun talenten en de thuissituatie verbeterde in velerlei opzicht. De overheid was trots op Sarana Education. General Hospital Ampara heeft de aanvraag tot de start van een dagopvangcentrum ingediend bij de overheid en Friendship Foundation gevraagd om te participeren. We gaan onze schouders er onder zetten. Het wordt wederom een prachtig project.

Maar geduld… Momenteel staat het alleen nog op papier… de bouw staat gepland voor ‘ergens dit jaar’. Dat zou best pas volgend jaar kunnen worden… Voor we het in gebruik kunnen nemen, zijn we waarschijnlijk zo twee jaar verder. Die tijd hebben we en nemen we er graag voor!

Sarana Education Rashmika

Wij zijn trots op Rashmika!

Wij zijn trots op Rashmika!

Sarana Education Rashmika

Rashmika toen hij net op Sarana kwam, een ontwapend knulletje!

Special Education Unit Rashmika

Rashmika als een blije puber met zijn juf in het Speciaal Onderwijs

Rashmika is een lichamelijk gehandicapte jongen, met een gemiddelde intelligentie en een enorm doorzettingsvermogen, hij woont in Uhana, een plaatsje in Oost Sri Lanka. Hij kwam in 2008 naar Sarana Gehandicaptentehuis, maar niet om daar te wonen. Zijn moeder moest dienen in het leger –de burgeroorlog woedde toen nog in het gebied waar The Friendship Foundation haar projecten heeft- en ze zocht dagopvang voor haar zoontje. Vanwege zijn handicap kon hij het reguliere onderwijs niet volgen, hij zat thuis… Rashmika kwam vanaf die dag elke dag naar Sarana Gehandicaptentehuis, deed enthousiast mee met het activiteitenprogramma en leerde zo de beginselen van lezen, schrijven en rekenen. ’s Avonds en in het weekend was Rashmika gezellig thuis, bij zijn ouders en broertje.
Rashmika was de jongen die ons op het idee bracht om een dagopvangcentrum voor kinderen met een beperking te starten. Er moesten toch meer gezinnen zijn, waar ouders voor dezelfde problemen stonden als de ouders van Rashmika. Met goedvinden van de Sri Lankaanse overheid, startten we in 2013 Sarana Education. Een dagopvangcentrum waar momenteel 27 kinderen met een beperking vijf dagen per week liefdevol worden opgevangen en zich kunnen ontwikkelen. (En we hebben een wachtlijst!)
Terug naar Rashmika. Hij heeft een ambitie: zijn eigen winkeltje! En wie ambitieus is, zet zijn schouders eronder om zijn doel te behalen, Rashmika dus ook. Zijn ouders en zijn juffen in Sarana Education hielpen hem daarbij, met veel liefde en kennis. Rashmika is nu 16, met gemak rekent hij uit hoeveel 3258 + 1587 is. Hij heeft zelf een speech geschreven en heeft die voorgedragen tijdens het 10-jarig bestaan van The Friendship Foundation. En nu is hij toegelaten tot een klas voor Speciaal Onderwijs, een stap dichter bij zijn eigen winkeltje!

Rashmika, jongen, wat zijn we ongelooflijk trots op jou!!
Wij blijven Rashmika volgen en daar waar nodig ondersteunen, zodat we over een paar jaar bij hem in zijn winkeltje iets kunnen kopen!

Sarana Education maakt het verschil voor kinderen als Rashmika en hun familie.

Op Sarana begeleiden we kinderen spelenderwijs naar een zelfstandigheid die past binnen hun mogelijkheden. Dat komt thuis goed van pas! Wanneer het kind op Sarana is, kunnen ouders werken, waardoor de financiële situatie zichtbaar verbetert. The Friendship Foundation geeft voorlichting over de mogelijkheden van kinderen met een beperking en daarnaast stappen we letterlijk elke maand met onze kinderen de maatschappij in. Op deze wijze zal een handicap sociaal meer geaccepteerd worden.

The Friendship Foundation en Sarana Education hebben je steun hard nodig om samen te kunnen bouwen aan de toekomst van Sarana Education en kinderen als Rashmika een toekomst te geven! 

De Kracht van Vriendschap
Kunnen wij op je steun rekenen? Doneer nu voor Sarana Education!

Friendship Foundation

Nieuwsbrief december 2016

Wij wensen je veel leesplezier met de nieuwsbrief van the Friendship Foundation!

img_8027In deze nieuwsbrief van de Friendship Foundation vertellen we je graag over “Change the Game Academy”,  het e-learning programma van Wilde Ganzen, waarmee we beleid maken voor de lokale fondsenwerving in Sri Lanka.
Verder vragen we wie ons team komt versterken als fondsenwerver!

 

 

Sarana Gehandicaptenhuis vrouwen op schommel Friendship Foundation

Nieuwsbrief September 2016

Sarana Education, Sadiska danst

In deze nieuwsbrief informeren we je over de talentenwedstrijd in Colombo, waar de kinderen van Sarana Education hun talent op gebied van o.a. dans en drama laten zien.
We vragen ook je aandacht voor onze sponsormogelijkheid ” 3 bordjes vol, elke dag!”.
Tot slot lichten we toe hoe wij fondsenwerving zien.
Veel leesplezier! 

Schenk een beetje geluk restaurant

Een stichting kan niet zonder fondsenwerving … Hoe pakt The Friendship Foundation dat aan?

Een stichting kan niet zonder fondsenwerving
… Hoe pakt The Friendship Foundation dat aan?

Sarana EducationThe Friendship Foundation ondersteunt sinds haar oprichting in 2005 projecten in Oost Sri Lanka. We wisten toentertijd echt nog helemaal niets van fondsenwerving! Gelukkig is er dan familie en zijn er vrienden die ons bij de eerste schreden op dit gebied ondersteunden. Zij hebben ons zien groeien en ik vind het een groot compliment dat de meesten nu nog steeds ons werk ondersteunen!
Gaandeweg ontdek je wat succesvol is, zowel hier in Nederland als in Sri Lanka. Want vergis je niet, de fondsenwerving in Sri Lanka is vele malen belangrijker dan die in ons eigen land. Je kunt geen geld blijven overhevelen, de bron zal gezocht moeten worden zo dicht mogelijk bij het project zelf. https://www.friendshipfoundation.nl/wie-zijn-wij/

Voordat The Friendship Foundation aan fondsenwerving begint te denken, bedenken we eigenlijk al hoe we er zo snel mogelijk weer vanaf komen!
Dat klinkt niet aardig, maar is wel de basis van duurzaam sociaal ondernemen.
The Friendship Foundation krijgt een hulpvraag van de lokale partnerorganisatie. We spelen direct de bal terug: ‘Hoe gaan jullie dit voortzetten, als we ons doel hebben bereikt?’
Samen stellen we een plan van aanpak op, heel praktisch en bijschaven mag!
We nemen altijd de tijd om ons doel te bereiken, zodat er een solide basis wordt gelegd en de continuïteit gewaarborgd wordt.

We willen geen bakken met geld binnen halen, met beetjes zijn we al heel tevreden.
Wil je het project op den duur zelfredzaam maken, dan zal je naar lokale maatstaf moeten handelen.
Ons uitgave patroon is van een dusdanige aard, dat de lokale partner het op een gegeven moment zelf over kan nemen. Wat in Nederland kleine beetjes lijken, maken in Sri Lanka een groot verschil!

Klakkeloos? Ben je gek, geoormerkt!
The Friendship Foundation maakt nooit klakkeloos geld over naar onze projecten in Sri Lanka. Onze vaste kosten zijn in kaart gebracht en vaste inkomsten zijn daar aan gekoppeld. Vaste donateurs kunnen er voor kiezen om binnen de vier projecten een vast doel te kiezen.
Van incidentele uitgaven wordt eerst een offerte opgevraagd. Met de offerte in de hand gaan we op zoek naar een sponsor. En als we die gevonden hebben, dan gaan we in Sri Lanka aan de slag.

We doen het samen.
De fondsenwerving begint in Nederland. Zo kunnen we bij de start van het project ons focussen op de kennisoverdracht. De volgende stap is dat we in Sri Lanka beginnen met fondsenwerving, terwijl de Nederlandse ondersteuning mondjesmaat wordt terug geschroefd, we noemen dit de 50-50 balance. Tot slot treedt de Nederlandse steun steeds verder naar de achtergrond en komt de partner prominenter in beeld en kan lokaal de eigen boontjes te doppen.Sarana Gehandicaptentehuis Shop

It’s all about networking.
Het persoonlijk contact met onze donateurs én de mensen op onze projecten vinden we belangrijk en geeft ook het gouden randje aan ons werk!

Fondsenwerving in de Sri Lankaanse praktijk
Sarana Shop, een bijzondere winkel!
Als je over de zandweg in Uhana naar Sarana, tehuis voor gehandicapten, loopt, dan krijg je de winkel direct in zicht: er wapperen vlaggen en aan de luiken hangt de koopwaar, Malika leunt uit het verkoopraam.
Het lijkt zo alledaags en dat is het ook, sinds ruim een jaar dan! Het oogt zo heel gewoon, niks is minder waar! Graag vertellen we je het verhaal achter de Sarana Shop, zodat ook de werkwijze van The Friendship Foundation je duidelijk wordt.
Malika is een bewoonster van Sarana Gehandicaptentehuis. Haar grote wens was een eigen winkel. Binnen 10 jaar heeft zij haar droom kunnen verwezenlijken.
Onze lokale partner bouwde naast de poort van Sarana een echt winkeltje. Sinds april 2015 kunnen omwonenden bij Malika, die geholpen wordt de medebewoonsters, allerhande spullen kopen: telefoonkaarten, schriften en pennen, zeep en tandpasta en zelfgemaakte werkjes.
Omwonenden leren de bewoners van Sarana kennen en inmiddels dragen sommige buurtbewoners hun steentje bij om Sarana nóg mooier te maken!
Malika krijgt van The Friendship Foundation een kleine vergoeding. Trots kocht ze haar eerste oorbelletjes! De winst die het winkeltje maakt, vloeit terug in Sarana Gehandicaptentehuis, waardoor het tehuis weer een stapje dichterbij zelfstandigheid is gekomen! https://www.friendshipfoundation.nl/portfolio-item/gehandicaptenhuis/

Schenk een beetje gelukFondsenwerving in de Nederlandse praktijk
Schenk een beetje geluk!

Dit is een sponsoractie waarmee restaurants, samen met hun gasten, Sarana Education kunnen ondersteunen. € 1,00 Per tafeltje, het lijkt zo onbeduidend… Tel het –voor de grap- maar eens bij elkaar op!
Het restaurant laat zijn betrokken ondernemerschap zien en de gasten vinden het leuk om een kleine bijdrage aan het goede doel te geven. The Friendship Foundation en de kinderen van Sarana Education zijn erg blij met de steun, waarmee onder andere het vervoer van de kinderen wordt bekostigd. https://www.friendshipfoundation.nl/schenk-een-beetje-geluk/

 

En… hebben we dit met één nachtje slapen allemaal bedacht?

Nee hoor, het is een proces van ruim 10 jaar en het is nog steeds gaande!
Vallen en opstaan, bijstellen, je oor te luisteren leggen, met elkaar in gesprek gaan en blijven; al doende leert men.
Heb jij nog goede tips voor The Friendship Foundation? We horen ze graag! https://www.friendshipfoundation.nl/contact/