Kwaliteit & Richtlijnen

Een kleine stichting met een professionele aanpak

Kwaliteit

Wij laten de kwaliteit van ons werk graag toetsen door onafhankelijke en regenomeerde instanties. Dit geeft ons een leidraad waarlangs wij ons werk kunnen uitvoeren. Donateurs kunnen er zeker van zijn dat hun gift goed besteed wordt.

CBF-erkenning

Sinds januari 2018 is Friendship Foundation door CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) erkend als goed doel. CBF geeft reflectie op ons werk. Wij blijven hierdoor in beweging en in ontwikkeling. Zo hebben wij in 2018 de gedragscode ingevoerd en de Theory of Change gebruikt bij het opzetten van ons praktijkonderwijs. In 2019 hebben we gezien dat ons werk goed resultaat boekte bij de Impactmeting.
De jaarlijkse controle van CBF houdt ons scherp om onze kwaliteit op peil te houden. Daarnaast geven wij -potentiele- donateurs de verzekering dat hun donatie besteed wordt, zoals beloofd is, want CBF zit met de neus bovenop ons werk! Klik hier om ons Erkenningspaspoort in te zien. 

ANBI-registratie

De Belastingdienst heeft in 2008 Friendship Foundation aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent belastingvoordeel voor onze donateurs en voor ons. Daarnaast geeft ANBI ook strenge richtlijnen waarlangs gewerkt dient te worden door ons. Je vindt onze ANBI gegevens op onze ANBI-pagina.
Meer informatie over ANBI vind je op de pagina van de Belastingdienst.

Richtlijnen

Ons beleid stippelen we uit langs de richtlijnen van -en nu een aantal afkortingen die hieronder toegelicht worden, zoals UN-CRPD, UN-SDG en #ECAF. Zo weten we dat ons werk een bijdrage levert aan een betere wereld. 

UN-CRPD

Friendship Foundation en haar zusterorganisatie, DLFF, houden bij ons werk de richtlijnen aan die opgesteld zijn door Committe on the Rights of People with Disabilities, onderdeel van de Verenigde Naties. Onze speciale aandacht gaat uit naar artikel 7, Kinderen met een beperking, en artikel 8, Bewustmaking. Het verdrag kun je hier lezen. 

Duurzame OntwikkelingsDoelen

Wij toetsen onze werkzaamheden aan de Duurzame OntwikkelingsDoelen die door de Verenigde Naties zijn opgesteld.

Je kunt hier lezen, hoe en waar wij hier inhoud aan geven in ons werk.

Every Child a Family

Friendship Foundation heeft de belofte van #EveryChildAFamily ondertekend. Voor ons is het erg belangrijk dat kinderen in een gezinssituatie opgroeien. Ons Multidisciplinair Centrum is er volledig op gericht dat onze clienten in een thuisomgeving opgroeien. Toch is het niet altijd mogelijk dat mensen met een beperking thuis blijven wonen. Friendship Foundation ondersteunt daarom ook een gehandicaptentehuis, een kleinschalige woongemeenschap voor gehandicapten. Actueel nieuws lees je op de Facebook pagina van Every Child A Family.

Word vandaag nog donateur!

Maak nu het verschil