Onderwijs & Zorg

Passende leeromgeving voor mensen met een beperking

Onderwijs & Zorg

Onze cliënten kunnen niet deelnemen aan het reguliere onderwijs. Simpelweg omdat het onderwijs niet aansluit bij hun mogelijkheden. Wij bieden maatwerk op ons Multidisciplinair Centrum. Ieder kind is welkom en krijgt in een stimulerende leeromgeving de mogelijkheid om zijn talenten te ontwikkelen.  Wij bieden dagopvang voor ernstig gehandicapten tussen de 5 en 30 jaar oud, speciaal onderwijs aan kinderen tussen de 5 en 18 jaar en praktijkonderwijs voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar.

 

Speciaal Onderwijs

Ruim een derde van de kinderen met een beperking in Sri Lanka volgt geen enkele vorm van onderwijs. Tot wij in 2012 startten met ons centrum was er in Uhana en omgeving geen passende leeromgeving voor mensen met een beperking. Wij kunnen 25 kinderen in het speciaal onderwijs opvangen en 25 jongeren binnen ons praktijkonderwijs.

Ons onderwijs sluit aan bij de mogelijkheden en interesses van onze cliënten. Daarnaast kijken wij ook mee met de ouders en de thuissituatie. De juffen en de ouders trekken samen op, zodat thuis en school voor de kinderen op één lijn ligt. Door met ons activiteitenaanbod aan te sluiten bij de thuissituatie, verlichten we de opvoedkundige taak die ouders hebben. We doen het samen! Hierdoor kunnen kinderen langer thuis blijven wonen. Elk kind heeft hier recht op!
Lees meer over ons speciaal onderwijs.

Praktijk Onderwijs

Ons praktijkonderwijs is functioneel. De jongeren leren een passend beroep, waar binnen de maatschappij vraag naar is. Een beroep dat ze ook thuis kunnen voortzetten, of waarmee ze in een kleine werkplaats kunnen werken.

De meeste gezinnen, waarvan een kind ons praktijkonderwijs volgt, hebben een wisselend daginkomen. Geen inkomen betekent geen rijst op de plank. Het is voor het gezin van essentieel belang dat de kinderen ook een inkomen genereren. Nu en in de toekomst, als ze voor hun ouders moeten zorgen. Een kind met een beperking, dat geen passend beroep heeft geleerd, kost dus geld in plaats van dat het geld in het laatje brengt.
Lees meer over ons praktijk onderwijs.

Zorg

Elk gezin met een ernstig gehandicapt kind heeft extra ondersteuning nodig, helemaal als je op een afgelegen plek in Sri Lanka woont en weinig toegang tot faciliteiten hebt. Friendship Foundation biedt in Ampara District (oostelijk Sri Lanka) deze gezinsondersteuning, door zorgintensieve kinderen en jongeren tussen de 5 en 30 jaar oud op te vangen op Sarana Dagopvangcentrum.
Mensen met een beperking willen, samen met hun gezin, ook graag een leven leiden dat past bij hun wensen en mogelijkheden. Ons doel is om hen hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen. Kinderen en jongeren met een complexe beperking krijgen op het Dagcentrum, in een veilige, uitdagende omgeving, een activiteitenprogramma op maat aangeboden in groepsverband.
Lees meer over ons dagcentrum.

De noodzaak van ons onderwijs

Friendship Foundation ondersteunt de Sri Lankaanse zusterorganisatie, DLFF, bij het uitvoeren van haar werkzaamheden. Deze zijn gericht op onderwijs aan mensen met een beperking in Ampara District, oost Sri Lanka. Daarnaast streeft DLFF naar een ‘disabled friendly society’. 
8,9% van de kinderen in agrarische gebieden heeft een beperking. Ampara District is een agrarisch district.Landelijk gezien volgt slechts 62% van de kinderen met een beperking, tussen de 0 en 19 jaar, een vorm van onderwijs. 34% van deze doelgroep volgt geen onderwijs. 3% volgt een andere vorm van onderwijs en 1 % volgt een vakopleiding. De meeste kinderen met een beperking volgen wel een pre-school, maar gaandeweg vallen de meeste kinderen uit tijdens de basisschool periode. 
DLFF biedt een passende leeromgeving voor mensen met een beperking in Ampara. 
* Gegevens zijn overgenomen uit “Census of Population and Housing 2012” opgesteld door de Sri Lankaanse overheid. 

Duurzame Onwikkelingsdoelen Verenigde Naties

Friendship Foundation onderschrijft de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Zo dragen wij een steentje bij aan een betere wereld. Daarnaast is het voor ons een fijne leidraad om ons werk duurzaam uit te voeren en te weten dat wat we doen ook relevant is. Lees meer over hoe wij met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen werken op de website van SDG Nederland

De doelen binnen ons onderwijs

1 Geen armoede

1.1 Wij streven naar een minimum inkomen van $1.30 per dag bij de participerende gezinnen binnen ons multidisciplinaire centrum.

1.3 Werknemers vallen onder het nationaal toepasbare sociale beschermingssysteem, EPF en ETF.

2 Geen honger

2.1 De cliënten krijgen 3 voedzame maaltijden per dag. De cliënten en hun gezinnen volgen het voedingsvoorlichtingsprogramma van Dutch Lanka Friendship Foundation.

2.3 Wij leren onze cliënten en gezinnen zelf groenten en fruit te verbouwen, met als doel te gebruiken voor eigen consumptie of verkoop.

3 Goede gezondheid en welzijn

3.d Wij houden maandelijks voorlichtingsbijeenkomsten voor cliënten en hun gezinnen, maar ook voor de omgeving, en we bieden preventieve zorg voor onze clienten en gezinnen.

4. Kwaliteitsonderwijs

4.1/4.5 Friendship Foundation biedt kinderen met een beperking tussen de 5 en 18 jaar passend onderwijs.

4.4 / Wij bieden jongeren met een beperking tussen de 18 en 30 jaar passend beroepsonderwijs.

4.6 Clienten die de capaciteit hebben tot geletterdheid en rekenvaardigheid, worden hiertoe gestimuleerd en begeleid.

4.a Friendship Foundation streeft met elke activiteit die zij start of ondersteunt tot een inclusieve leeromgeving voor mensen met een beperking.

10 Ongelijkheid verminderen

10.2 Wij bieden kinderen met een beperking, tussen de 5 en 18 jaar, dagopvang, waardoor de sociaal-economische inclusie van de gezinnen wordt bevorderd. Jongeren met een beperking krijgen passend praktijkonderwijs met als doel de sociaal-economische inclusie van deze doelgroep.

10.3 Wij geven voorlichting over participatie van mensen met een beperking binnen de samenleving. In praktische zin stappen wij met onze clienten veelvuldig, letterlijk de maatschappij binnen onder ons motto: bekend maakt bemind.

 

 

Word vandaag nog donateur!

Maak nu het verschil