Rashmika laat ons zien dat het programma dat Friendship Foundation in Sri Lanka heeft opgezet, werkt!

We hebben al eerder geschreven over Rashmika.

Rashmika kwam als lichamelijk gehandicapt knulletje met zijn moeder naar het Sarana Gehandicaptentehuis. Zijn moeder had een heel gewone vraag, die toch echt heel speciaal was: Kunnen jullie mijn zoon overdag opvangen, zodat hij ‘s avonds en in de weekenden gezellig bij ons thuis is? In die tijd woedde er nog de burgeroorlog in Sri Lanka en zijn moeder moest dienen in het leger. Rashmika kon vanwege zijn beperking niet naar het reguliere onderwijs.

Rashmika kwam elke dag naar Sarana en deed mee met het activiteitenprogramma, dat we aanboden aan de bewoonsters van het huis. Het was heerlijk om te zien hoe hij zich ontwikkelde en genoot.

Doordat wij Rashmika hadden leren kennen, namen we het besluit om Sarana Dagopvangcentrum te starten. Rashmika was onze eerste leerling en hij kreeg er al snel 26 vrienden bij!

Al snel bleek dat Rashmika toe was aan een nieuwe uitdaging. Hij stroomde door naar de klas voor speciaal onderwijs van de dorpsschool. Friendship Foundation ondersteunde dit mooie initiatief van het dorp zodat ook daar al snel het klasje vol enthousiaste leerlingen zat!

In 2019 startten we met Praktijkonderwijs voor jongeren boven de 18 jaar. Rashmika was ook net 18 geworden en we nodigden hem uit om bij ons vervolgonderwijs te volgen. ‘Nee hoor’, zo liet hij ons weten, ‘niet nodig!’. Hij was namelijk zijn droom aan het verwezenlijken: een eigen winkeltje! We namen een kijkje, toen hij liet weten dat zijn winkeltje af was.

Daar in zijn eigen winkeltje, voor zijn ouderlijke woning, zat een stralende Rashmika!

We zijn immens trots op Rashmika, die keihard heeft gewerkt om zijn droom in vervulling te laten gaan. Wat boft hij met zijn lieve moeder, die hem, ondanks alle problemen die zijn handicap met zich meebrengen, thuis wilde laten opgroeien en in haar zoon’s krachten gelooft. Felicitaties gaan naar het team van Sarana en van Uhana Basisschool.

Friendship Foundation sluit met haar beleid aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. We zien dat na ruim 10 jaar onderwijs aan Rashmika, wij hem en zijn gezin op de onderstaande punten hebben kunnen versterken.