*In de media* Kleine Goede Doelen schrijft over reisblog van Friendship’s initiatiefnemer

*In de media* Kleine Goede Doelen schrijft over reisblog van Friendship’s initiatiefnemer

 KleineGoedeDoelen.nl schreef een artikel naar aanleiding van de reisblogs die onze voorzitter en initiatiefnemer tijdens haar juni2023 reis naar Sri Lanka. 

Shift the power in praktijk: zij bepalen de reis, wij kunnen mee!

‘Daar ga ik weer! Naar Sri Lanka, waar het werk van Friendship Foundation zich afspeelt.’ Zo begint de eerste blog van initiatiefnemer en voorzitter Kirsten Giethoorn. Sinds 2005 gaat zij zeker een keer per jaar naar Ampara. Maar dit bezoek is anders dan andere keren. Samen met het team zet ze verdere stappen in de transitieproces. ‘Niet wij vanuit Nederland, maar zij in Sri Lanka horen de route van Friendship’s reis in Sri Lanka te bepalen en wij kunnen mee op reis!’ In totaal schreef ze vijf blogs. Hieronder delen daarvan. Een mooi voorbeeld van shift the power.

Van Power Imbalance via Co-Leadership naar Shifting the Power.

Lees het volledige artikel via deze link

Partin, brancheorganisatie voor Kleine Goede Doelen, pikte de tips&tops, best practises uit Kirsten’s blogs en vatten die samen in dit artikel

 

Reisverslag 2019

Reisverslag 2019

Kirsten Giethoorn, onze coordinator, bezoekt eens in de negen tot tien maanden de projecten in Sri Lanka. Hieronder lees je haar reisverslag. Wil je meer informatie ontvangen over ons werk in Sri Lanka, dan kun je altijd contact met ons opnemen.

De schrik van de aanslagen

Afgelopen maart boekte ik mijn ticket voor mijn reis in juni-juli naar Sri Lanka. Nog geen maand later werd het land getroffen door meerdere bomaanslagen op Paaszondag. Wat er de daaropvolgende weken gebeurde was opmerkelijk en baarde me zorgen. Media buitelden over elkaar heen met foto’s en teksten, waar de oorsprong en juistheid soms lastig van was vast te stellen. De lokale regering nam drastische maatregelen, zonder beleid. Sri Lanka dat zo rustig en zo stabiel aan de oppervlakte leek, broeide en borrelde echter al vele jaren en de klap kwam -toch nog onverwachts- keihard. Ik ging ‘gewoon’ naar Sri Lanka en met mij gaan gelukkig steeds meer mensen naar het prachtige eiland toe.

Teamtraining, ook leerzaam als je geen Sinhala spreekt!

Mijn reis begon met een teamtraining. Het team van Friendship Foundation was naar Colombo gekomen en daar hebben we een dag mee kunnen lopen in een prachtig centrum voor kinderen met autisme. We kregen interessante lezingen en praktische workshops over sociaal-emotionele ontwikkeling en over communicatiemogelijkheden. Het was voor mij geen probleem dat de voertaal Sinhalees was, de voorbeelden en observaties gaven mij genoeg om te volgen wat de essentie was.
Later, terug op Sarana, zouden we naar aan leiding van deze fantastische dag onze doelen en verdere trainingsactiviteiten vaststellen!

Feest!
Mijn eerste dag op Sarana was een feestelijke dag. Met de kinderen, hun ouders en ons lokale bestuur gaven we het startsein voor praktijkonderwijs aan jongvolwassenen met een beperking. Het praktijkonderwijs geeft jongeren, boven de 18 jaar, de gelegenheid om een praktisch beroep te leren en om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen. We zijn meteen begonnen met het realiseren van nieuwe lokalen, waar de kinderen hun praktische en theoretische lessen kunnen volgen. Ongelooflijk mooi om te zien hoe iedereen enthousiast dit nieuwe project omarmt!

Saaie kost, wel van groot belang!
Ik maak thuis al een -ellenlange- ‘to-do-lijst’. Deze lijst stuur ik vooraf aan Mr. Ariyawansa en Ranjani, onze projectmanager en zijn assistent. Van de tien dagen dat ik op de projecten ben, zit ik er zes te vergaderen met ons team ter plaatse en met betrokken instanties. Dit keer stonden er naast de ‘gewone’ zaken, zoals het checken van de administratie, het evalueren van de gestelde doelen en het vaststellen van nieuwe doelen, ook een paar bijzondere onderwerpen op de agenda.
We hebben langdurig stilgestaan bij integriteit en het opstellen van de gedragscode. Wij werken met een zeer kwetsbare doelgroep, het is van groot belang dat eenieder weet wat onacceptabel gedrag is én ook weet hoe te handelen mocht je zulk gedrag waarnemen. We hebben met het bestuur en het team de gedragscode vastgesteld en een vertrouwenspersoon aangesteld. Tijdens de volgende ouderbijeenkomst zal de gedragscode en integriteit besproken worden. Er zijn programma’s ontwikkeld om onze leerlingen weerbaarder te maken.
Wat is het toch prachtig dat ik telkens de mogelijkheid krijg om binnen twee culturen mee te kijken en te leven en over dit soort onderwerpen in gesprek te kunnen gaan met elkaar. Zulke mooie en leerzame gesprekken!
Een ander onderwerp waar we lang bij stil hebben gestaan is het meetbaar maken van ons werk. Wat is de impact van werk? We hebben als leidraad hiervoor de Theory of Change, die door CBF wordt gehanteerd, gebruikt.

Maar toch ook wel een beetje spelen?
Ja hoor! In de loop van de -bijna 15- jaren dat ik onze projecten in het oosten van Sri Lanka bezoek, heb ik een hechte band opgebouwd met iedereen. Ook al neemt het ‘office-werk’ merendeel van mijn tijd in beslag, ik heb gelukkig nog wel tijd gehad om met de opa’s en oma’s van Sarana Bejaardentehuis een praatje te maken. Ik heb een zondag doorgebracht in Sarana Gehandicaptentehuis om met de bewoonsters te spelen. Ik was aanwezig op Bird’s Nest, opvanghuis voor misbruikte kinderen, tijdens een indrukwekkende counseling sessie, over onvoorwaardelijke wederzijdse liefde tussen moeder en kind. De leerlingen van Sarana Education zag ik natuurlijk ook en prees hen voor alles wat zij geleerd hadden.

Samenwerken, sleutelwoord tot duurzaamheid.
De zusterorganisatie van Friendship Foundation in Sri Lanka heet Dutch-Lanka Friendship Foundation, DLFF. DLFF werkt met vele partijen samen, om zo een stevig netwerk rondom haar werkzaamheden te creëren. Sinds het begin van onze activiteiten werken we nauw samen met de lokale overheid, regionale krijgsmachten en het ziekenhuis.
Wij werken ook steeds meer samen met instituten die zich inzetten voor de ontwikkeling van mensen met een beperking en de inclusieve maatschappij. Dit heeft geleid tot het opzetten van een netwerk dat we ‘Empowering Inclusion Sri Lanka’hebben genoemd. Empowering Inclusion Sri Lanka brengt professionals samen om kennis te delen en kwetsbare doelgroepen in Sri Lanka een stem te geven.

Het was een mooie reis, waarin we veel werk hebben kunnen verzetten. Ik ben trots op alle mensen in Sri Lanka en in Nederland die zich zo enorm inzetten voor de ontwikkeling van mensen met een beperking!

Reisverslag 2018

Reisverslag 2018

Kirsten Giethoorn brengt verslag uit van haar bezoek aan de projecten van de Friendship Foundation in april 2018. In dit reisverslag lees je meer over de werkwijze van de stichting.

Het begint al thuis

Mijn reis naar Sri Lanka vergt de nodige voorbereidingen. Ik lees de monitor-verslagen van mijn afgelopen reizen door, en pik daar punten van aandacht/evaluatie uit voor de komende reis. Gaandeweg groeit mijn To Do-lijstje: betrokken instanties die we moeten bezoeken, doelen die we voor de komende periode moeten vastleggen…. Even tellen: 42 puntjes staan genoteerd in mijn schriftje. En ik ga ook altijd shoppen: leuke cadeautjes voor iedereen die zijn steentje bijdraagt voor de Friendship Foundation.

Het zoeken naar een goedkope vlucht is altijd een soort van sport! Mijn reis- en verblijfskosten betaal ik zelf, zo kunnen we elke donatie die binnenkomt besteden voor de mensen op de projecten in Sri Lanka. Verblijfskosten zijn gelukkig minimaal, want onze lokale partner, General Hospital Ampara, biedt mij al jaren gratis accommodatie aan in het ziekenhuis, een fantastisch gebaar!

En na een dag vliegen, even acclimatiseren onder een palmboom en een dag reizen (300 km duurt hier ruim 8 uur…) van Colombo naar Ampara, ben ik dan weer ‘thuis’! Want ja, ik kom hier inmiddels al 13 jaar 1 of 2 keer per jaar: ik ken de weg, heb hier vrienden en pak mijn leventje hier gewoon weer op alsof ik er gisteren nog was!

Aan de slag!

’s Ochtends stap ik bij Pradeep in de bus. We halen samen de kinderen van Sarana Education op. Ouders begroeten me, als ze hun kind in de bus helpen. Sommige kinderen geven me een high five!
Sarana Education ligt op het terrein van Sarana Gehandicaptentehuis. Bij aankomst op Sarana, ga ik meteen even knuffelen met de bewoonsters van dit project. Het is een warm en blij weerzien!
Wat me meteen opvalt is dat er veel ruiten gesneuveld zijn. Ik schrijf het op in mijn schriftje. Later zou ik, tijdens de bestuursvergadering met de lokale partner, aangeven dat deze vervangen moeten worden. We hanteren de 50-50 regeling: Friendship Foundation betaalt de materialen en de lokale partner zorgt voor de ‘labourmen’.

Samen met Mr. Ariyawansa, onze projectmanager, en Ranjani, zijn assistente, stellen we de agenda voor de komende dagen op. Nu weet ik inmiddels dat deze agenda minstens nog 4 keer wordt bijgesteld, maar het is een richtlijn… We plannen officedagen in. Tijdens deze dagen sluiten we onszelf op, om zo de focus te kunnen hebben op de administratie, evaluatie en beleidsbepaling voor de stichting. Er is deze keer een team-uitje gepland. Friendship Foundation heeft een team van 10 mensen, die flink hun schouders eronder zetten, een dagje met elkaar naar een tempel en het strand verdienen ze echt!

Als afsluiting van dit schooljaar heeft Sarana Education een dag vol spelletjes georganiseerd, voor de bewoonsters van het gehandicaptentehuis, het dagcentrum en ook voor de kinderen die in de klas voor speciaal onderwijs zitten, en oja, ook alle ouders, broertjes en zusjes horen daar natuurlijk bij!
Ik ga op bezoek bij de opa’s en oma’s van het Sarana bejaardentehuis en word geknuffeld door de oma’s als was ik hun eigen kleinkind! Ik bezoek Bird’s Nest, opvanghuis voor misbruikte kinderen, en word weer even stil van het verborgen leed waar deze kinderen mee te maken hebben.

Tijdens de vergadering met het bestuur van het bejaardentehuis bespreken we de exit strategie voor dit project: Voor het bejaardentehuis is Friendship Foundation niet langer meer een samenwerkingspartner. De doelen, die we in 2008 opstelden, zijn behaald! Ik geef aan dat ook al werken we niet meer nauw samen, Friendship Foundation wel betrokken blijft als donateur. We zullen de medische zorg en het onderhoud aan de gebouwen blijven voortzetten. En… we blijven natuurlijk regelmatig de bewoners bezoeken!

De balans tussen vergaderingen en contact met de mensen op de projecten vind ik lastig. Het liefst zou ik de hele dag spelen met de kids van Education en Bird’s Nest, grapjes maken met de Gehandicaptentehuis bewoonsters, of hand in hand naast de opa’s en oma’s zitten. Jammer genoeg gaat er veel tijd zitten in de officedagen met de projectmanager en in de bezoekjes aan instanties en personen waar we mee samenwerken. Essentieel en ook gewoon leuk, omdat we een krachtig netwerk rondom elk project creëren voor lokale fondsenwerving en betrokkenheid.

Friendship Foundation blijft groeien!

Deze reis ga ik een zaaien, een piepklein zaadje… Een beginnetje maken voor de volgende stap in ons werk in Ampara.

In 2005 begonnen we met aandacht voor de bewoonsters van Sarana Gehandicaptentehuis: persoonlijke aandacht, om de individuele leefomstandigheden te verbeteren.

In 2012 startten we Sarana Education. Naast de persoonlijke ontwikkeling die elk kind met een beperking doormaakt, besteden we ook aandacht aan hun gezin. Voorlichting is een belangrijk aspect. Doordat hun kind op Sarana is, hebben de ouders tijd om te werken. Ouders mogen ook altijd mee op uitstapjes: samen naar de tempel, betekent zien wat je kind kan en, samen met andere ouders, over de drempel van gêne heenstappen. Onze kinderen worden langzaam steeds zichtbaarder in het straatbeeld, mede doordat zij nu ook gestart zijn met boodschappen doen.

Nu, anno 2018, willen we de volgende stap zetten: de participatie van mensen met een beperking in de samenleving. Deze reis stond in het teken van verbinden en zaaien! We legden verbindingen tussen verschillende organisaties en instanties en zaaiden een gedachte. De vraag die ik telkens stelde, om de gedachte te zaaien, was: ‘Welke plaats denk jij dat een gehandicapte in de maatschappij in kan nemen en wat is daar voor nodig?’ Zo kwam er een mooi gesprek op gang over de inclusieve samenleving. De komende periode gaan we ons zaadje water geven, zodat het langzaam kan groeien!

Dag mooi Sri Lanka, tot de volgende keer!
Morgen vlieg ik weer naar huis, met een koffer vol mooie herinneringen, letterlijk en figuurlijk. Thuis wacht mijn gezin, enorm veel zin om na 2,5 week hen weer in mijn armen te sluiten!