Kirsten Giethoorn, onze coordinator, bezoekt eens in de negen tot tien maanden de projecten in Sri Lanka. Hieronder lees je haar reisverslag. Wil je meer informatie ontvangen over ons werk in Sri Lanka, dan kun je altijd contact met ons opnemen.

De schrik van de aanslagen

Afgelopen maart boekte ik mijn ticket voor mijn reis in juni-juli naar Sri Lanka. Nog geen maand later werd het land getroffen door meerdere bomaanslagen op Paaszondag. Wat er de daaropvolgende weken gebeurde was opmerkelijk en baarde me zorgen. Media buitelden over elkaar heen met foto’s en teksten, waar de oorsprong en juistheid soms lastig van was vast te stellen. De lokale regering nam drastische maatregelen, zonder beleid. Sri Lanka dat zo rustig en zo stabiel aan de oppervlakte leek, broeide en borrelde echter al vele jaren en de klap kwam -toch nog onverwachts- keihard. Ik ging ‘gewoon’ naar Sri Lanka en met mij gaan gelukkig steeds meer mensen naar het prachtige eiland toe.

Teamtraining, ook leerzaam als je geen Sinhala spreekt!

Mijn reis begon met een teamtraining. Het team van Friendship Foundation was naar Colombo gekomen en daar hebben we een dag mee kunnen lopen in een prachtig centrum voor kinderen met autisme. We kregen interessante lezingen en praktische workshops over sociaal-emotionele ontwikkeling en over communicatiemogelijkheden. Het was voor mij geen probleem dat de voertaal Sinhalees was, de voorbeelden en observaties gaven mij genoeg om te volgen wat de essentie was.
Later, terug op Sarana, zouden we naar aan leiding van deze fantastische dag onze doelen en verdere trainingsactiviteiten vaststellen!

Feest!
Mijn eerste dag op Sarana was een feestelijke dag. Met de kinderen, hun ouders en ons lokale bestuur gaven we het startsein voor praktijkonderwijs aan jongvolwassenen met een beperking. Het praktijkonderwijs geeft jongeren, boven de 18 jaar, de gelegenheid om een praktisch beroep te leren en om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen. We zijn meteen begonnen met het realiseren van nieuwe lokalen, waar de kinderen hun praktische en theoretische lessen kunnen volgen. Ongelooflijk mooi om te zien hoe iedereen enthousiast dit nieuwe project omarmt!

Saaie kost, wel van groot belang!
Ik maak thuis al een -ellenlange- ‘to-do-lijst’. Deze lijst stuur ik vooraf aan Mr. Ariyawansa en Ranjani, onze projectmanager en zijn assistent. Van de tien dagen dat ik op de projecten ben, zit ik er zes te vergaderen met ons team ter plaatse en met betrokken instanties. Dit keer stonden er naast de ‘gewone’ zaken, zoals het checken van de administratie, het evalueren van de gestelde doelen en het vaststellen van nieuwe doelen, ook een paar bijzondere onderwerpen op de agenda.
We hebben langdurig stilgestaan bij integriteit en het opstellen van de gedragscode. Wij werken met een zeer kwetsbare doelgroep, het is van groot belang dat eenieder weet wat onacceptabel gedrag is én ook weet hoe te handelen mocht je zulk gedrag waarnemen. We hebben met het bestuur en het team de gedragscode vastgesteld en een vertrouwenspersoon aangesteld. Tijdens de volgende ouderbijeenkomst zal de gedragscode en integriteit besproken worden. Er zijn programma’s ontwikkeld om onze leerlingen weerbaarder te maken.
Wat is het toch prachtig dat ik telkens de mogelijkheid krijg om binnen twee culturen mee te kijken en te leven en over dit soort onderwerpen in gesprek te kunnen gaan met elkaar. Zulke mooie en leerzame gesprekken!
Een ander onderwerp waar we lang bij stil hebben gestaan is het meetbaar maken van ons werk. Wat is de impact van werk? We hebben als leidraad hiervoor de Theory of Change, die door CBF wordt gehanteerd, gebruikt.

Maar toch ook wel een beetje spelen?
Ja hoor! In de loop van de -bijna 15- jaren dat ik onze projecten in het oosten van Sri Lanka bezoek, heb ik een hechte band opgebouwd met iedereen. Ook al neemt het ‘office-werk’ merendeel van mijn tijd in beslag, ik heb gelukkig nog wel tijd gehad om met de opa’s en oma’s van Sarana Bejaardentehuis een praatje te maken. Ik heb een zondag doorgebracht in Sarana Gehandicaptentehuis om met de bewoonsters te spelen. Ik was aanwezig op Bird’s Nest, opvanghuis voor misbruikte kinderen, tijdens een indrukwekkende counseling sessie, over onvoorwaardelijke wederzijdse liefde tussen moeder en kind. De leerlingen van Sarana Education zag ik natuurlijk ook en prees hen voor alles wat zij geleerd hadden.

Samenwerken, sleutelwoord tot duurzaamheid.
De zusterorganisatie van Friendship Foundation in Sri Lanka heet Dutch-Lanka Friendship Foundation, DLFF. DLFF werkt met vele partijen samen, om zo een stevig netwerk rondom haar werkzaamheden te creëren. Sinds het begin van onze activiteiten werken we nauw samen met de lokale overheid, regionale krijgsmachten en het ziekenhuis.
Wij werken ook steeds meer samen met instituten die zich inzetten voor de ontwikkeling van mensen met een beperking en de inclusieve maatschappij. Dit heeft geleid tot het opzetten van een netwerk dat we ‘Empowering Inclusion Sri Lanka’hebben genoemd. Empowering Inclusion Sri Lanka brengt professionals samen om kennis te delen en kwetsbare doelgroepen in Sri Lanka een stem te geven.

Het was een mooie reis, waarin we veel werk hebben kunnen verzetten. Ik ben trots op alle mensen in Sri Lanka en in Nederland die zich zo enorm inzetten voor de ontwikkeling van mensen met een beperking!